SASNIEGTAIS UN VĒL DARĀMAIS - PUBLISKO KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBAS REFORMAS VĒRTĒJUMS

10.11.2017.
09:30 - 14:30
SASNIEGTAIS UN VĒL DARĀMAIS - PUBLISKO KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBAS REFORMAS VĒRTĒJUMS
Apraksts

Ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi kopš aizsākās valsts kapitālsabiedrību reforma - līdz ar valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās kritēriju pārskatīšanu -, nedaudz vairāk kā divi gadi kopš Pārresoru koordinācijas centram uzticēti koordinācijas institūcijas uzdevumi un atbildība un vairāk nekā gads kopš Latvija ir iestājusies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), uzlabojot valsts aktīvu pārvaldību atbilstoši attīstīto valstu atzītajai korporatīvās pārvaldības praksei.

Diskusijā īsi atskatīsimies uz paveikto un pievērsīsimies reformas aspektiem, kuros vēl ir risināmi jautājumi, lai ar visu pušu saskaņotu rīcību sasniegtu  kopējos mērķus - palielināt publisko kapitālsabiedrību ienesīgumu un vērtību un uzlabot to pārvaldes caurskatāmību - un būtu par piemēru labas pārvaldības jomā.

Video materiāli