LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Daļa tieslietu sistēmas uzlabojumu jau ieviesti, būtiskākās reformas stāsies spēkā no 2016. gada

(18.08.2015)

14. augustā notika Nacionālās attīstības padomes (padome) sēde, kurā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs ziņoja par uzņēmējdarbības vides attīstības problēmjautājumiem, kas saistīti ar tieslietu sistēmas darbību, un informēja par Tieslietu ministrijas īstenoto, kā arī plānotajām reformām uzņēmējdarbības tiesiskās vides uzlabošanai.

Lasīt tālāk: Daļa tieslietu sistēmas uzlabojumu jau ieviesti, būtiskākās reformas stāsies spēkā no 2016. gada

Ministru prezidentes vadītā padome vērtēs risinājumus tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanai

(12.08.2015)

Piektdien, 14. augustā Nacionālās attīstības padomes (padome) dalībnieki uzklausīs Tieslietu ministra ziņojumu par uzņēmējdarbības vides attīstības problēmjautājumiem, kas saistīti ar tieslietu sistēmas darbību, un pārrunās iespējamos risinājumus to uzlabošanai.

Ziņojumu papildinās Ekonomikas ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIP) un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) identificētie problēmjautājumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu un attīstību, kā arī sekmīgu investīciju piesaisti.

Lasīt tālāk: Ministru prezidentes vadītā padome vērtēs risinājumus tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanai

PKC ir aktualizējis valsts kapitālsabiedrību un to kapitāla daļu sarakstu uz 2015. gada 1. jūliju

(11.08.2015)

Pārresoru koordinācijas centrs, izmantojot valsts institūciju sniegto informāciju un SIA „Lursoft" datus, ir aktualizējis informāciju par valstij, valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām. Apkopotā informācija raksturo situāciju uz š.g. 1. jūliju. Pilns kapitālsabiedrību un kapitāla daļu saraksts atrodams šeit.

PKC izstrādāto normatīvo aktu aktualitātes

(05.08.2015)

Pārresoru koordinācijas centrs ir izstrādājis divus  jaunus Ministru kabineta noteikumu projektus kapitālsabiedrību pārvaldības  jomā un aicina sabiedrību un nevalstiskās organizācijas sniegt par tiem savu viedokli. 

 

 

Pirmā Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa Latvijā aizvadīta ar septiņiem pasākumiem

(08.06.2015)

No šī gada 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un 17 citās valstīs Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļas (ESDW) 2015 ietvaros notika vairāk kā 1500 pasākumi. ESDW mērķis ir sekmēt un izcelt ilgtspējīgu attīstību veicinošas aktivitātes un projektus, kalpojot par virtuālās tīklošanās platformu Eiropas līmenī.

Latvijā ESDW 2015 ietvaros norisinājās septiņi uz ilgtspējīgu attīstību vērsti pasākumi un aktivitātes, kas aktualizēja sabiedrībai aktuālus tematus sociālā, ekonomiskā un vides dimensijā. Pasākumi ietvēra gan nevalstisko organizāciju (NVO), gan arī uzņēmumu aktivitātes.

No 3.-5. jūnijam norisinājās 2. Latvijas Lauku kopienu parlaments, kas pulcēja vairāk kā 200 lauku kopienu pārstāvju un ekspertu no Latvijas un ārvalstīm. Diskusijas 17 darba grupās noslēdzās ar kopīgi izstrādātu rezolūciju izaugsmes priekšnosacījumu radīšanai mazajās pilsētās un lauku reģionos. Rezolūcija tiks nodota atbildīgajām iestādēm Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī izskatīta 2015. gada Eiropas Lauku parlamentā Skotijā. „Lauku attīstības entuziasti apliecināja, ka ar drosmi un pašiniciatīvu ir iespējams sekmīgi risināt 21. gadsimta izaicinājumus arī lauku teritorijās”, stāsta Alise Vītola, Pārresoru koordinācijas centra konsultante un eksperte reģionālās attīstības jautājumos.

Lasīt tālāk: Pirmā Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa Latvijā aizvadīta ar septiņiem pasākumiem

Nacionālās attīstības padome strādās ar nozarēm, kurās nepieciešamas strukturālās reformas

(04.06.2015)

Šodien, 4. jūnijā notika Nacionālās attīstības padomes (padome) sēde, kuras laikā klātesošie diskutēja par uzņēmējdarbības vides attīstības iespējām un pašreiz identificētajiem riskiem turpmākai valsts ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai, kā arī vienojās par turpmāko padomes darba kārtību, to virzot uz valsts konkurētspējas celšanu un iedzīvotāju labklājības sekmēšanu caur tautsaimniecības izaugsmi un uzņēmumu eksportspējas un produktivitātes sistemātisku un ilgtspējīgu kāpināšanu.

Sēdes laikā Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks ziņoja par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam (NAP2020) prioritātes „Tautsaimniecības izaugsme” īstenošanu atbilstoši aktuālajiem datiem un to analīzei. Vilks aktualizēja diskusiju par strukturālajām reformām, kas tiešā un netiešā veidā var sniegt uzlabojumus uzņēmējdarbības vides un valsts konkurētspējas jomās, uzsverot, ka valdībai ir jāspēj panākt pēc iespējas lielāks pozitīvs efekts uz tautsaimniecību ar mērķtiecīgiem ieguldījumiem un pēc iespējas mazākiem finanšu resursiem.

Lasīt tālāk: Nacionālās attīstības padome strādās ar nozarēm, kurās nepieciešamas strukturālās reformas

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC