LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • No idejas līdz eksportam

Pārresoru koordinācijas
centrs

Valsts kapitāla daļu pārvaldību koordinēs Pārresoru koordinācijas centrs

(12.05.2015)

Šodien, 12.maijā Ministru kabinets apstiprināja rīkojumu, kas paredz, ka Latvijas Republikas 2014. gada 16. oktobra „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" (likums) 22. panta otrajā daļā noteikto koordinācijas institūcijas uzdevumu izpildi nodrošinās Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).

Vienlaicīgi tika skatīti PKC sagatavotie grozījumi likumā, kas paredz papildināt esošo redakciju ar koordinācijas institūcijas uzdevumiem, pievienojot sadarbības īstenošanu ar citām institūcijām kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības jautājumos. Sadarbības īstenošana ietver informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un citām valstīm, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) un citām starptautiskām organizācijām par korporatīvās pārvaldības jautājumiem, lai veicinātu starptautiskās labās prakses ieviešanu Latvijā.

Lai nodrošinātu profesionālu un neatkarīgu ekspertīzi, sniedzot faktos pamatotus priekšlikumus kapitālsabiedrību pārvaldībā, t.sk. to attīstības stratēģijā un finanšu un nefinanšu mērķu savstarpējā saskaņošanā, likuma grozījumi būtiski maina esošo koordinācijas institūcijas Konsultatīvās padomes kompetenci, paredzot, ka tā kļūst par Koordinācijas institūcijas padomi.

Lasīt tālāk: Valsts kapitāla daļu pārvaldību koordinēs Pārresoru koordinācijas centrs

Turpinās pieteikšanās Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2015

(28.04.2015)

Šogad notiekošajai Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļai (ESDW) no Latvijas pieteikti jau divi pasākumi – Attīstības forums un 2. Latvijas Lauku kopienu parlaments, kas norisināsies š.g. 3.-5. jūnijā Līgatnē. Abi pasākumi iesaista plašāku iedzīvotāju loku lauku kopienām aktuālu tematu un ilgtspējīgas attīstības potenciāla apspriešanā kopā ar ekspertiem un vietējiem iedzīvotājiem.

ESDW 2015 organizē Vīnes Ekonomikas un biznesa universitātes Ilgtspējīgas vadības institūts Eiropas ilgtspējīgas attīstības tīkla (ESDN) darbības ietvaros. Ikviens interesents ir aicināts iepazīties ar informāciju par ESDW 2015 un citu dalībnieku aktivitātēm un pieteikt savu ideju vai projektu, kas atbalsta ilgtspējīgu attīstību un atbilst ESDW 2015 konceptam.

Projektus un idejas, kuru publicitātes pasākumi tiks īstenoti laika posmā no 2015.  gada 30. maija līdz 5. jūnijam, var pieteikt ESDW tīmekļa vietnē: www.esdw.eu – līdz š.g. 29. maijam. Dalība ESDW 2015 sniegs atpazīstamību pieteiktajam projektam starptautiskā mērogā, ļaus iepazīties ar citām uz ilgtspējīgu attīstību vērstām aktivitātēm Latvijā un citviet Eiropā, kā arī iegūt starptautiskus kontaktus turpmākai sadarbībai.

Lasīt tālāk: Turpinās pieteikšanās Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2015

Valdība apstiprina pāreju uz elektronisku norēķinu sistēmu sabiedriskajā transportā

(31.03.2015)

Šodien, 31. martā valdība atbalstīja precizētos Ministru kabineta noteikumu projektus, kas paredz izmaiņas sabiedriskā transporta pasažieru uzskaites un reģistrācijas kārtībā, no 2017. gada pārejot uz elektronisku pasažieru identifikācijas un braucienu apmaksas sistēmu sabiedriskajā transportā – konkrētām pasažieru kategorijām, kas saņem 100% atvieglojumus, vienlaikus lemjot par sistēmas ieviešanas progresa ziņojuma iesniegšanu valdībā līdz 2016. gada 1. aprīlim.

Jaunā sistēma ir attiecināma uz trim pasažieru kategorijām: personām ar I un II grupas invaliditāti, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Minētie pasažieri kā ierasts izmantos sabiedrisko transportu bez maksas, bet atšķirībā no esošās sistēmas, kur darbojas „0” biļešu izsniegšana, turpmāk reģistrēs savus braucienus sabiedriskajā transportā ar norēķinu iestādes izsniegtu sīkmaksājumu karti, kuras saņemšana un lietošana būs bezmaksas.

Lai saņemtu sīkmaksājumu karti, kas pildīs elektroniska braukšanas identifikācijas līdzekļa funkciju, minētajiem pasažieriem būs jāatver norēķinu konts norēķinu iestādē. Atvieglojuma saņēmējam kontā nebūs nepieciešams noguldīt nekādu naudas summu, lai brauktu ar sabiedrisko transportu bez maksas.  

Lasīt tālāk: Valdība apstiprina pāreju uz elektronisku norēķinu sistēmu sabiedriskajā transportā

Latvijā atklāta pieteikšanās Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2015

(12.03.2015)

No šī gada 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un gandrīz 40 citās valstīs norisināsies Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa (ESDW) 2015. ESDW mērķis ir sekmēt un izcelt ilgtspējīgu attīstību veicinošas aktivitātes un projektus. ESDW darbojas kā virtuālās tīklošanās platforma, kas popularizē jau esošos vai plānotus uz ilgtspējīgu attīstību vērstus pasākumus.

ESDW 2015 organizē Vīnes Ekonomikas un biznesa universitātes Ilgtspējīgas vadības institūts Eiropas ilgtspējīgas attīstības tīkla (ESDN) darbības ietvaros. Ikviens interesents ir aicināts iepazīties ar informāciju par ESDW 2015, citu dalībnieku aktivitātēm un pieteikt savu ideju vai projektu, kas atbalsta ilgtspējīgu attīstību un atbilst ESDW 2015 konceptam. Visa informācija par ESDW 2015 ietvaros organizētajiem pasākumiem pēc to apstiprināšanas tiek ievietota un ir pieejama ESDW 2015 tīmekļa vietnē. Latvijā ESDW 2015 kontaktpunkta funkcijas veic Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).

Kritēriji, pēc kuriem tiks vērtēta pieteikto pasākumu un projektu atbilstība dalībai ESDW 2015, ietver: projekta aktivitātes ir vērstas uz vides, sociālu vai ekonomisku (tikai apvienojumā ar vides vai sociālo dimensiju) jautājumu risināšanu; projekta aktivitātes neiekļauj politiskas kampaņas elementus vai popularizēšanu; projekta apraksts un aktivitātes neiekļauj kādu sociālo grupu aizvainojošu vai kā citādi aizskarošu informāciju.

Lasīt tālāk: Latvijā atklāta pieteikšanās Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2015

Latvijā uzsāk pāreju uz elektronisku norēķinu sistēmu sabiedriskajā transportā

(09.03.2015)

Rīt, 10. martā valdība skatīs Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītās darba grupas izstrādātos Ministru kabineta noteikumu projektus, kas no 2017. gada paredz izmaiņas sabiedriskā transporta pasažieru uzskaites un identificēšanas līdzšinējā kārtībā, nosakot, ka konkrētām pasažieru kategorijām, kas saņem atvieglojumus sabiedriskā transporta izmantošanai, tiks izsniegtas sīkmaksājumu kartes, ar ko reģistrēt braucienu.  

Jaunā sistēma ir attiecināma uz trim pasažieru kategorijām, kas saņem 100% atvieglojumus braukšanai sabiedriskajā transportā: personām ar I un II grupas invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Minēto kategoriju pasažieriem būs jāatver norēķinu konts norēķinu iestādē, lai saņemtu sīkmaksājumu karti, kas pildīs elektroniska braukšanas identifikācijas līdzekļa funkciju. Sistēma var tikt attiecināma arī uz ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9. klase) un vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12. klase) izglītojamajiem, ja šo pasažieru dzīvesvietas novada pašvaldība izmantos kompensācijas aprēķināšanai pasažiera elektronisku identifikāciju transportlīdzeklī.

Lasīt tālāk: Latvijā uzsāk pāreju uz elektronisku norēķinu sistēmu sabiedriskajā transportā

      Pieteikšanās

   ESDW-logo-GB

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC