LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Šogad vērtēs, kāds ir progress NAP2020 izvirzīto valsts attīstības mērķu sasniegšanā

(28.04.2017)

Šī gada laikā plānots izvērtēt, kā virzāmies uz Latvijas valsts attīstības mērķu līdz 2020. gadam sasniegšanu, analizējot nozaru politiku rezultātus, Eiropas Savienības fondu ieguldījumus, kā arī uzklausot iedzīvotāju un ekspertu viedokļus un rosinot diskusiju sabiedrībā, lai sniegtu priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām nozaru politiku īstenošanā.

Lasīt tālāk: Šogad vērtēs, kāds ir progress NAP2020 izvirzīto valsts attīstības mērķu sasniegšanā

Kā plānots regulēt psihologu profesionālo darbību, sākot no 2018. gada?

(04.04.2017)

Š.g. 30. martā Saeima pieņēma likumprojektu “Psihologu likums”, paredzot tā  spēkā stāšanos no 2018. gada 1. janvāra. Psihologu likums regulē psihologu profesionālo darbību, nosakot izglītības un kompetenču prasības (atbilstoši izveidotajai sertifikācijas sistēmai), darbības jomu iedalījumu, psihologa pienākumus un tiesības, kā arī pievērš īpašu uzmanību psihologa klientu tiesību aizsardzībai.

Psihologa darbībai un jo īpaši sniegtajiem atzinumiem (vērtējumiem) ir būtiska ietekme personu tiesību realizēšanā un aizsardzībā, jo īpaši, bērnu tiesību aizsardzībā, kriminālprocesā, veselības aizsardzībā, kā arī citās jomās, tomēr šo atzinumu un to sagatavošanas priekšdarbu kvalitāte ne vienmēr ir bijusi apmierinoša, bet no psihologa slēdziena ļoti bieži ir atkarīgi cilvēku turpmākie likteņi.

Lasīt tālāk: Kā plānots regulēt psihologu profesionālo darbību, sākot no 2018. gada?

Padome izvēlas lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu

(17.03.2017)

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Padome nolēmusi apstiprināšanai vakantajā lidostas valdes priekšsēdētāja amatā virzīt lidostas valdes locekli Ilonu Līci, informē padomes priekšsēdētājs Juris Kanels.

Lasīt tālāk: Padome izvēlas lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu

Atklātā konkursā uz Rīgas cirka valdes locekļa amatu izraudzīta Ināra Kehre

(17.03.2017)

Atklātā konkursā uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (VSIA) “Rīgas cirks” valdes locekļa amatu 6 pretendentu konkurencē komisija par piemērotāko atzinusi Ināru Kehri. Jaunās Rīgas cirka vadītājas uzdevums būs nodrošināt ar cirka māksliniecisko darbību un tā ēkas Rīgā, Merķeļa ielā 4 pārbūvi saistīto pārmaiņu vadību. Amatā I.Kehre stāsies š.g. 28.aprīlī.

Lasīt tālāk: Atklātā konkursā uz Rīgas cirka valdes locekļa amatu izraudzīta Ināra Kehre

PKC publisko datubāzi, sniedzot vienkopus aktuālo informāciju par valsts kapitālsabiedrībām

(15.03.2017)

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) publisko mājaslapu-datubāzi www.valstskapitals.lv, kas sniedz informāciju par aktualitātēm valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos un ļauj novērtēt kapitālsabiedrību ar izšķirošo valsts ietekmi (>50% daļu ir valsts īpašumā) darbības rezultātus un salīdzināt to rādītājus pa gadiem.

Lasīt tālāk: PKC publisko datubāzi, sniedzot vienkopus aktuālo informāciju par valsts kapitālsabiedrībām

Pētījuma rezultāti par valdes locekļu atlīdzības konkurētspēju valsts kapitālsabiedrībās

(01.03.2017)

Valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes atlīdzības politikas izstrādes gaitā Ministru kabinets uzdeva Pārresoru koordinācijas centram (PKC) veikt regulāru izpēti par vidējo atlīdzības apmēru vadībai privātajos uzņēmumos. Īstenojot valdības uzdevumu, PKC publicē SIA “Civitta” veikto salīdzinošo pētījumu par atlīdzības apmēru privātajās kapitālsabiedrībās Baltijas valstīs.

Lasīt tālāk: Pētījuma rezultāti par valdes locekļu atlīdzības konkurētspēju valsts kapitālsabiedrībās

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC