LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Drošībai par sevi un tuvajiem

Pārresoru koordinācijas
centrs

PKC izdod rokasgrāmatu, kas ļaus uzlabot politikas plānošanas kvalitāti Latvijā

(22.04.2016)

Šonedēļ Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) atklāja tā ekspertu izstrādāto Politikas veidošanas rokasgrāmatu, sākotnēji ar to iepazīstinot vienu no rokasgrāmatas galvenajām mērķauditorijām un sadarbības pusēm tās izstrādes laikā – ministriju un valsts pārvaldes iestāžu ekspertus politikas plānošanā.

Politikas veidosanas rokasgr

Lasīt tālāk: PKC izdod rokasgrāmatu, kas ļaus uzlabot politikas plānošanas kvalitāti Latvijā

Jauns vadlīniju projekts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā

(22.04.2016)

PKC ir izstrādājis Vadlīniju projektu darbības rezultātu izvērtēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķirošā ietekme un aicina ieinteresētās puses sniegt savu viedokli par to.

Viedokļa sniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 6. maijam

OECD atbildīgā komiteja atzinīgi novērtē paveikto valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā

(18.04.2016)

Šodien, 18. aprīlī Latvija saņēma pozitīvu atzinumu par Latvijas pievienošanās gatavību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) no Korporatīvās pārvaldības komitejas, kas vērtēja Latvijas  valsts īpašumā esošo uzņēmumu korporatīvās pārvaldības praksi un OECD sniegto rekomendāciju īstenošanas progresu.

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītājs Pēteris Vilks par paveikto OECD rekomendāciju ieviešanā: “Darbs bija vērsts uz reālu pārmaiņu ieviešanu un reformas īstenošanu korporatīvās pārvaldības praksē Latvijas valsts kapitālsabiedrībās. Ir gandarījums redzēt, ka paveiktais laika posmā no 2015. gada jūnija, kad PKC tika iecelta par atbildīgo institūciju valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinēšanā, ir sniedzis būtiskus  rezultātus un uzlabojumus un tiek novērtēts arī ārpus Latvijas robežām. Ir izveidots jauns regulējums, lai uzlabotu valsts kapitālsabiedrību pārvaldību un to stratēģisko attīstību valdības definēto mērķu sasniegšanai.”

Lasīt tālāk: OECD atbildīgā komiteja atzinīgi novērtē paveikto valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā

Vairāk kā 300 dalībnieku pulcēsies diskusijā par valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanu

(17.02.2016)

Šo piektdien, 19. februārī Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) organizē pirmo nacionāla mēroga konferenci-diskusiju labas pārvaldības veicināšanai valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, kas pulcēs vienkopus vairāk nekā 300 dalībnieku, t.sk. visas Latvijas valsts kapitālsabiedrības, to pārraugošās ministrijas, kā arī plašāku sadarbības un sociālo partneru loku.

Valsts kapitālsabiedrībām ir būtiska loma valsts ekonomikā un tās ir vienas no lielākajām darba devējām valstī. Valsts kapitālsabiedrību pastāvēšanas jēga ir to sniegtais sabiedriskais labums un dalība valsts stratēģisko interešu īstenošanā. Šī konference ir pirmais šāda mēroga pasākums Latvijā, kas aizsāk vienlīdzīgu un uz pozitīvām pārmaiņām vērstu dialogu starp valsti, sabiedrību, pašvaldībām un uzņēmējiem, lai uzlabotu valsts kapitālsabiedrībās ieguldīto aktīvu atdevi, vairotu to vērtību, paaugstinātu kapitālsabiedrību darbības caurredzamību, kā arī – lai, Latvija sekmīgi iestātos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) kā pilntiesīga dalībvalsts, kuras korporatīvā pārvaldība atbilst ekonomiski attīstīto valstu īstenotajai labajai praksei.

Lasīt tālāk: Vairāk kā 300 dalībnieku pulcēsies diskusijā par valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanu

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2016

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC