LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Labākai dzīvei Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Pārresoru koordinācijas centrs atbalsta darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, organizējot vecāku un bērnu dienu: "Darbā bērni"

(02.06.2016)

Šonedēļ, 1. jūnijā, lai atzīmētu starptautisko bērnu aizsardzības dienu un atbalstītu ģimenei draudzīgus valsts pārvaldes darba principus, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) laikā no 15.00-17.00 iesaistījās akcijā “Darbā bērni”.

Iniciatīvas “Laimīgām ģimenēm” aktivitāte “Darbā bērni” aktualizē darba un brīvā laika līdzsvara nozīmi darbinieku motivācijā un apmierinātībā ar darbu un privāto dzīvi, kā arī atbalsta un stiprina ģimenes lomu cilvēku dzīvē. Lai stiprinātu ģimenes vērtības un darba un privātās dzīves līdzsvaru, PKC darbinieku bērni tika uzaicināti piedalīties vecāku darba vietu izzinošā pasākumā, lai iepazītu to no citas puses. Pasākumu apmeklēja PKC darbinieku bērni vecumā no 10 līdz 17 gadiem, piedaloties interaktīvā prezentācijā un uzzinot vairāk par to, kāda ir valsts iekārta un valsts pārvalde, ko tieši dara viņu vecāki, kā arī iepazinās ar valdības ēkas vēsturi un tās kultūras nozīmi ekskursijas veidā.

Lasīt tālāk: Pārresoru koordinācijas centrs atbalsta darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, organizējot vecāku un...

Turpinās pieteikšanās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2016

(16.05.2016)

No 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un visā Eiropā norisināsies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa 2016, kas jau otro gadu sniedz iespēju ikvienam interesentam un organizācijai popularizēt uz ilgtspējīgu attīstību vērstas aktivitātes un pasākumus, šogad liekot tematisku uzsvaru uz Apvienoto Nāciju Organizācijas izvirzīto Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

No šī gada 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un gandrīz 40 citās valstīs norisināsies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa (European Sustainable Development Week – ESDW) 2016, jau pašlaik ieļaujot vairāk kā 2600 pasākumu no visas Eiropas, kas vērsti uz ilgtspējīgu attīstību, rūpējoties par mūsu planētas, cilvēku un resursu nākotni.

ESDW 2016 tematika šogad ir saistīta ar 2015. gadā apstiprināto globālo ilgtspējīgas attīstības Dienaskārtību līdz 2030. gadam (Agenda 2030) un tajā ietvertajiem 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (Sustainable Development Goals jeb SDGs). Dienaskārtība 2030 identificē galvenos ilgtspējas izaicinājumus, ar ko pasaule šobrīd saskaras vides, sociālā un ekonomiskā dimensijā un kas prasa tūlītēju rīcību no visām iesaistītajām pusēm visos lēmumu pieņemšanas un izpildes līmeņos. Līdz ar to šī gada tematiskās kategorijas ESDW 2016 pieteikumiem ir Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Lasīt tālāk: Turpinās pieteikšanās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2016

PKC izdod rokasgrāmatu, kas ļaus uzlabot politikas plānošanas kvalitāti Latvijā

(22.04.2016)

Šonedēļ Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) atklāja tā ekspertu izstrādāto Politikas veidošanas rokasgrāmatu, sākotnēji ar to iepazīstinot vienu no rokasgrāmatas galvenajām mērķauditorijām un sadarbības pusēm tās izstrādes laikā – ministriju un valsts pārvaldes iestāžu ekspertus politikas plānošanā.

Politikas veidosanas rokasgr

Lasīt tālāk: PKC izdod rokasgrāmatu, kas ļaus uzlabot politikas plānošanas kvalitāti Latvijā

Jauns vadlīniju projekts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā

(22.04.2016)

PKC ir izstrādājis Vadlīniju projektu darbības rezultātu izvērtēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķirošā ietekme un aicina ieinteresētās puses sniegt savu viedokli par to.

Viedokļa sniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 6. maijam

OECD atbildīgā komiteja atzinīgi novērtē paveikto valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā

(18.04.2016)

Šodien, 18. aprīlī Latvija saņēma pozitīvu atzinumu par Latvijas pievienošanās gatavību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) no Korporatīvās pārvaldības komitejas, kas vērtēja Latvijas  valsts īpašumā esošo uzņēmumu korporatīvās pārvaldības praksi un OECD sniegto rekomendāciju īstenošanas progresu.

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītājs Pēteris Vilks par paveikto OECD rekomendāciju ieviešanā: “Darbs bija vērsts uz reālu pārmaiņu ieviešanu un reformas īstenošanu korporatīvās pārvaldības praksē Latvijas valsts kapitālsabiedrībās. Ir gandarījums redzēt, ka paveiktais laika posmā no 2015. gada jūnija, kad PKC tika iecelta par atbildīgo institūciju valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinēšanā, ir sniedzis būtiskus  rezultātus un uzlabojumus un tiek novērtēts arī ārpus Latvijas robežām. Ir izveidots jauns regulējums, lai uzlabotu valsts kapitālsabiedrību pārvaldību un to stratēģisko attīstību valdības definēto mērķu sasniegšanai.”

Lasīt tālāk: OECD atbildīgā komiteja atzinīgi novērtē paveikto valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2016

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC