LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Lai draugi paliktu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Nacionālajā attīstības padomē diskutēs par Latvijas novērtējumiem konkurētspējas salīdzinošajos indeksos un rīcību to uzlabošanā

(30.11.2016)

Š.g. 1. decembrī Ministru prezidents organizē Nacionālās attīstības padomes (padome) sēdi, kurā tās dalībnieki diskutēs par valsts konkurētspējas paaugstināšanu, uzklausot Pārresoru koordinācijas centra (PKC) ziņojumu par Latvijas konkurētspējas novērtējuma analīzi un uzsākot diskusiju par Latvijas attīstībai un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai izšķirošu jomu – nodokļu politikas stabilitāti un ilgtspēju.

Lasīt tālāk: Nacionālajā attīstības padomē diskutēs par Latvijas novērtējumiem konkurētspējas salīdzinošajos...

Izsludina konkursu uz a/s Latvijas Loto padomes locekļu amatiem

(29.11.2016)

Finanšu ministrija kā akciju sabiedrības “Latvijas Loto” valsts kapitāla daļu turētāja ir izsludinājusi un līdz š.g. 6. decembrim aicina pieteikties konkursā uz akciju sabiedrības “Latvijas Loto” padomes locekļu amatiem (trīs amata vietas).

Jūs varat iepazīties ar sludinājumu šeit

Publisko 2015. gada pārskatu par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem

(09.11.2016)

10. novembrī plkst.9.15, Ministru kabineta preses konferenču telpā Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītājs Pēteris Vilks ziņos par aktualitātēm valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā, dalīsies būtiskākajos secinājumos no 2015. gada pārskata par valsts kapitālsabiedrību darbību, un informēs par PKC kā valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas paveikto.

gada parsk 2015

Lasīt tālāk: Publisko 2015. gada pārskatu par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem

Izsludina konkursu uz a/s Pasažieru vilciens padomes locekļu amatiem

(08.11.2016)

Satiksmes ministrija kā akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” valsts kapitāla daļu turētāja ir izsludinājusi un līdz š.g. 21. novembrim aicina pieteikties konkursā uz akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” padomes locekļu amatiem un līdz š.g. 25. novembrim uz valdes locekļa/-les finanšu jautājumos amatu. 

Jūs varat iepazīties ar sludinājumiem šeit:

Sludinājums uz Padomes locekļu amatiem

Sludinājums uz Valdes locekļa/-les amatu

PKC iesniedz sabiedriskajai apspriešanai likumprojektu kapitālsabiedrību pārvaldībā

(27.10.2016)

PKC ir izstrādājis likumprojektu Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un aicina ieinteresētās puses sniegt savu viedokli par to. Viedokļa sniegšanas termiņš: 2016. gada 11. novembris.

Turpinās reforma, lai panāktu valsts kapitālsabiedrību labāku pārvaldību

(12.09.2016)

Nedaudz vairāk kā gadu pēc valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas (koordinācijas institūcija) darba uzsākšanas Latvija ir kļuvusi par pilntiesīgu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and DevelopmentOECD)  dalībvalsti (no 2016. gada 1. jūlija), nozīmīgu lomu ilgstošo sarunu procesā un lēmuma pieņemšanā ieņemot tieši sakārtotai valsts uzņēmumu pārvaldībai.

Š.g. septembrī Ministru prezidents pasniedza pateicības rakstus valsts pārvaldes darbiniekiem, kas ar savu ieguldījumu tuvinājuši Latvijas iestāšanos OECD, tostarp izsakot atzinību arī Pārresoru koordinācijas centram (PKC) un pasniedzot atzinības rakstu PKC vadītāja vietniekam Vladislavam Vesperim. Viens no būtiskiem priekšnosacījumiem, lai Latvija iestātos OECD, bija labas korporatīvās pārvaldības prakses ieviešana valsts uzņēmumos, jau 2012. gadā uzsākot reformu valsts kapitālsabiedrību profesionālai pārraudzībai, turpinot darbu pie tās praktiskas ieviešanas līdz ar kapitālsabiedrību koordinācijas institūcijas izveidi un ar Ministru prezidenta atbalstu reformai panākot caurskatāma un efektīva modeļa ieviešanu valsts īpašumā esošo aktīvu pārvaldībai.

Lasīt tālāk: Turpinās reforma, lai panāktu valsts kapitālsabiedrību labāku pārvaldību

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC