Kontakti

Pārresoru koordinācijas centrs
(Cross-Sectoral Coordination Centre)

Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520
Tālrunis: 67082811
Fakss: 67082996
Reģistrācijas nr.: 90009682011

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

e-adrese

          E-adrese

Kā lietot E-adresi?

E-adreses priekšrocības


Kontaktpersona plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un iedzīvotājiem:

Guntis Rozenbergs
[email protected]


Apmeklētāju pieņemšanas kārtība:

  • piektdienās 15:00 - 17:00, iepriekš vienojoties (PKC vadītājs Pēteris Vilks)
  • citā laikā, iepriekš vienojoties (citi darbinieki)

Mūsu darbinieki:

Vadība

PKC vadītājs
Pēteris Vilks
67082814
PKC vadītāja vietniece un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Rudīte Osvalde
67082971
PKC vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs
Vladislavs Vesperis
67082812
konsultante
Gunta Mēkone
67082811
konsultants
Guntis Rozenbergs
67082813

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa

vadītāja
Dzintra Gasūne
67082921
konsultante
Ilze Nežberte
67082997
konsultante
Kristīne Priede
67082928
konsultants
Aigars Saušs
67082938
konsultante
Ilona Cible
67082903
konsultante
Dagnija Zepa
67082815
juriskonsulte
Ilze Grīnberga
67082934

Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļa

konsultante
Sanita Kalnača
67082994
konsultante
Iveta Ozoliņa
67082993
konsultante
Elīna Petrovska
67082991
konsultante
Sigita Sniķere
67082992
konsultante
Dace Valte-Rancāne
67082975
konsultante
Irīna Žemaite-Dziceviča
67082972

Attīstības plānošanas nodaļa

konsultants
Kārlis Gūtmanis
67082995
konsultante
Nita Jirgensone
67082855
konsultante
Kristīne Ozoliņa
67082973
konsultante
Māra Sīmane
67082923
konsultante
Olita Augustovska
67082873