Sabiedriskajā transportā pārvadājamo personu uzskaites un identificēšanas sistēmas pilnveide

Sistēmas praktiska ieviešana un tās tālāka uzraudzība uzticēta Satiksmes ministrijai

Līdz ar 2016. gada 30. maija Ministru kabineta komitejā pieņemto lēmumu sistēmas turpmāka izstrāde nodota Satiksmes ministrijas pārziņā, kas ir noteikta par atbildīgo sistēmas praktiskā ieviešanā un darbības uzsākšanā noteiktajā termiņā.

PKC vadītās darba grupas rezultāti

Lai izstrādātu un iesniegtu Ministru kabinetā priekšlikumus par sabiedriskajā transportā pārvadāto personu uzskaites un identificēšanas sistēmas pilnveidi, ar Ministru prezdienta rīkojumu  izveidota Pārresoru koordinācijas centra darba grupa.

Darba grupas priekšlikums – ieviest elektronisku sistēmu sabiedriskā transporta pasažieru reģistrēšanai un brauciena apmaksai – ir mūsdienīgs un starptautiski atzīts risinājums daudzās attīstītās valstīs Eiropā un citviet pasaulē. Sistēmas ieviešana būtiski samazinās saistītos riskus ar fiziskas naudas apriti, nodokļu un grāmatvedības uzskaiti, kā arī veicinās ēnu ekonomikas apkarošanu.

Latvijā plānots pilnveidot esošo sabiedriskā transporta pasažieru uzskaites sistēmu, pārejot uz elektronisku sistēmu, iesakuma to attiecinot uz personām ar I un II grupas invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Sistēmas ieviešanas rezultātā tiks atvieglota minēto pasažieru reģistrēšanās sabiedriskajā transportā, nodrošinot tiem iespējas viegli un arī turpmāk bez maksas pārvietoties visā Latvijas teritorijā.

Jaunā sistēma nodrošinās, ka valsts turpmāk nefinansē „pa tiešo” pakalpojumu sniedzēju, bet gan apmaksā konkrētus iedzīvotāja braucienus. Līdz ar jaunās elektroniskās braucienu reģistrācijas un norēķinu sistēmas ieviešanu tiks novērstas krāpnieciskas iespējas ar „0” biļetēm. Jaunā sistēma ļaus precīzi identificēt pasažieru skaitu, kas izmanto sabiedrisko transportu, tādējādi nodrošinot atklātu, godīgu un precīzu valsts līdzekļu pārdali konkrētu braucienu finansēšanai. Pēc Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas aprēķiniem jaunās sistēmas ieviešana un krāpniecisku darbību izskaušana ļaus ietaupīt valsts līdzekļus, kas pēc sākotnējas analīzes veido aptuveni piecus miljonus eiro ietaupījumu.

Līdzšinējā sistēma, kuras ietvaros pasažieris, uzrādot atvieglojuma saņemšanai derīgu personas apliecību pie vadītāja vai biļešu kasēs, saņem „0” biļeti, izbeigs savu darbību ar 2017. gadu. Līdz ar jaunās sistēmas stāšanos spēkā tie iedzīvotāji, kam pienākas valsts garantēti atvieglojumi, tos turpmāk saņems, izmantojot bez maksas izsniegtu norēķinu iestādes sīkmaksājumu karti. Minēto pasažieru norēķinu kontā nav jābūt naudai, lai reģistrētu savu braucienu un izmantotu sabiedrisko transportu bez maksas.

Viens no būtiskiem uzlabojumiem iedzīvotājiem, kas saņem valsts garantētos atvieglojumus un pārvietojas ar sabiedrisko transportu bez maksas, būs personu sociāla statusa neizpaušana publiski – ne sabiedriskajā transportā, nedz biļešu tirdzniecības un klientu apkalpošanas vietās, turpmāk vairs neuzrādot savu apliecību. Turpmāk norēķinu iestāžu izsniegtā karte, ja uz tās ir personas fotogrāfija, būs vienīgais identifikācijas līdzeklis, kas pasažierim būs jānēsā līdzi, lai reģistrētu braucienu sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā. Ja atvieglojuma saņēmējs izvēlēsies sīkmaksājumu karti bez fotogrāfijas, tad pēc sabiedriskā transporta kontroles pieprasījuma šim pasažieriem būs jāuzrāda atvieglojumu apstiprinoša apliecība vai likumā noteikts personas identitāti apliecinošs dokuments.

Vidējā termiņā paredzēts, ka sistēma tiks pielāgota un nodrošinās bezskaidras naudas norēķinu iespējas sabiedriskajā transportā arī pasažieriem, kas paši apmaksā braukšanu tajā – visā Latvijas teritorijā visos sabiedriskā transporta veidos –, tādējādi atvieglojot transporta pakalpojumu izmantošanu ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, bet arī ārvalstu viesiem. Tuvāko piecu gadu laikā, atbilstoši starptautisko karšu organizāciju VISA un MasterCard publiskotajiem dokumentiem, visas banku izsniegtās kartes būs nomainītas uz jaunām kartēm – pielāgotām sīkmaksājumu kartes funkcionalitātei, tā ļaujot ikvienam pasažierim norēķināties ar personīgu bankas izsniegtu norēķinu karti par braucienu sabiedriskajā transportā. 

Darba grupas sastāvs

Darba grupā ir iekļauti pārstāvji no Pārresoru koordinācijas centra, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmuma dienesta (VID)) un Labklājības ministrijas. Pēc darba grupas vadītāja (Valtera Bolēvica) priekšlikuma uz darba grupas sanāksmēm tika pieaicināti attiecīgo nozaru eksperti no Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA), VSIA „Autotransporta direkcija” (ATD), Latvijas Komercbanku asociācijas (LKBA), A/s „Pasažieru vilciens” (PV) un SIA „Rīgas karte” (RK).

Informatīvais ziņojums "Par sabiedriskajā transportā pārvadāto personu uzskaites un identificēšanas jautājumu analīzi un priekšlikumu izstrādi"

Pārresoru koordinācijas centra vadītās darba grupas ziņojums „Par sabiedriskajā transportā pārvadāto personu uzskaites un identificēšanas jautājumu analīzi un priekšlikumu izstrādi".

Informatīvā ziņojuma mērķis ir informēt Ministru kabinetu par konstatētām problēmām sabiedriskajā transportā pārvadāto personu uzskaitē un identificēšanā, skaidrot tās sasaisti ar normatīvajiem aktiem, informēt valdību par turpmāk veicamajām darbībām valsts pārvaldē un pašvaldībās, lai nodrošinātu administratīvā un finanšu sloga samazināšanu.