Valsts kapitālsabiedrību pārvaldība

Aicinām Jūs apmeklēt mājaslapu-datubāzi valstskapitals.lv - plašākai informācijai par aktuālo un jaunākajiem datiem valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā!

 

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir vadošā valsts attīstības plānošanas iestāde Latvijā, kas nodrošina vienotu valsts attīstības plānošanu un kapitāla daļu pārvaldības koordināciju Latvijā.

PKC savu darbību uzsāka 2011. gada 1. decembrī, un sākot ar 2015. gada 1. jūniju pilda valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas (koordinācijas institūcijas) uzdevumus.

PKC kā koordinācijas institūcija veic Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktos uzdevumus.

Lai labāk izprastu valsts kapitālsabiedrību lomu valsts ekonomikā, aicinām iepazīties ar infografiku:

valsts kapitālsabiedrību pienesums Latvijas ekonomikā

PKC ir aktualizējis valsts kapitālsabiedrību un to kapitāla daļu sarakstu uz 2015. gada 1. jūliju

Pārresoru koordinācijas centrs, izmantojot valsts institūciju sniegto informāciju un SIA „Lursoft" datus, ir aktualizējis informāciju par valstij, valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām. Apkopotā informācija raksturo situāciju uz š.g. 1. jūliju. Pilns kapitālsabiedrību un kapitāla daļu saraksts atrodams šeit.

 

PKC ir sagatavojis pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām 2015. gadā

Kā vienu no valsts kapitālsabiedrību labas pārvaldības un caurskatāmības līdzekļiem var minēt ikgadēja publiskā gada pārskata sagatavošanu. Atbilstoši likumam, PKC ik gadu gatavo publisko pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām.

Valsts kapitālsabiedrībām ir būtiska ietekme uz valsts attīstību, iedzīvotāju nodarbinātību un valsts budžeta ieņēmumiem, tādēļ jo īpaši svarīgi ir nodrošināt valsts ieguldītā kapitāla efektīvu izmantošanu, uzlabojot kapitāla atdeves rādītājus un veicinot kapitālsabiedrību vērtības pieaugumu. Pārskats ļauj iepazīties ar progresu šo rādītāju sasniegšanā un novērtēt īstenoto pasākumu efektivitāti 2015. gadā.

Jūs varat iepazīties ar PKC sagatavoto pārskatu šeit.

Jūs varat lejuplādēt PKC sagatavoto pārskatu šeit.

 

Valsts kapitālsabiedrību aktīvu vērtības un peļņas un zaudējumu pārskats

PKC ir sagatavojis informācijas apkopojumu par valsts kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās valstij pieder vairāk kā 50 procenti daļu (akciju), aktīvu vērtības un peļņas un zaudējumu pārskatu laika posmā no 2009.–2012. gadam, balstoties uz ministriju sniegtajiem un SIA „Lursoft” pieejamajiem datiem. Jūs varat iepazīties ar pārskatu šeit.

Pārskats sniedz iespēju sabiedrībai redzēt, kāda ir valsts kapitālsabiedrību darbības efektivitāte un cik labi tās tiek pārvaldītas – vērtējot un analizējot, kā laika gaitā mainījusies šo uzņēmumu aktīvu vērtība un pelnītspēja.

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reforma

Ar detalizētu informāciju par valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu un PKC vadītās darba grupas paveikto, kā arī sēžu protokoliem Jūs varat iepazīties PKC mājaslapā, sadaļā - Darba grupas.

 

Aicinām Jūs apmeklēt mājaslapu-datubāzi valstskapitals.lv - plašākai informācijai par aktuālo valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā!