Latvijas izcilo uzņēmumu inovāciju iniciatīva

Iniciatīvas mērķis ir stiprināt inovāciju kultūru valsts un privātajos uzņēmumos, lai tādējādi veicinātu Latvijas tautsaimniecības transformāciju, produktivitāti, ilgtspējīgas investīcijas un ieņēmumus no eksporta. Tāpat iniciatīva spodrinās Latvijas kā inovatīvas valsts tēlu starptautiskajos tirgos, lai atbalstītu Latvijas uzņēmumu eksportu un piesaistītu Latvijai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju talantus.

Izcilo uzņēmumu inovāciju iniciatīvas attīstība - prezentācija ceturtajā Latvijas izcilo uzņēmumu inovāciju forumā 30.01.2020.

Inovāciju kopienu vēstījums par paveikto un turpmākajiem izaicinājumiem - Prezentācijas Latvijas izcilo uzņēmumu inovāciju forumā 30.01.2020

Inovāciju ekosistēmas kopiena

Kopienas mērķis ir efektīva mijiedarbība starp kapitālsabiedrībām un inovāciju ekosistēmu. 

Valsts kapitālsabiedrību ietvaros strādājam ar tādiem jautājumiem kā riska apetīte, inovāciju stratēģijas un instrumenti, sadarbības modeļi, pasākumi un citi jautājumi. Attiecībās ar inovāciju ekosistēmu meklējam tematiskos saskares punktus, veidojam tīklošanās iniciatīvas, kur valsts kapitālsabiedrības satikt vienuviet. 
Inovāciju ekosistēmas kopienai un tīklošanās pasākumiem aicināti pievienoties kapitālsabiedrību  un organizāciju – inovāciju ekosistēmas dalībnieku - pārstāvji, pētnieki, akadēmiskās jomas pārstāvji.


Kontaktinformācija:
[email protected]

Lielo datu kopiena

Lielo datu kopienas mērķi ir apvienot jomas ekspertus un attīstīt procesus darbā ar datiem, lai rezultātā radītu labās prakses piemērus darbā ar lielajiem datiem, risinot valsts mēroga izaicinājumus un iesaistoties kopīgos sadarbības projektos uzņēmumu līmenī.

Ilgtermiņā kopienas mērķis ir kļūt par vērtīgu un atvērtu kompetences centru valsts politikas veidotājiem, akadēmiskajam sektoram, attiecīgās jomas asociācijām un uzņēmējdarbības videi.


Kontaktinformācija:
[email protected]

Pētniecības un attīstības kopiena

Kopiena risina jautājumus par to, kā veicināt pētniecības un attīstības mērķu iekļaušanu valsts kapitālsabiedrību stratēģijās.

Aicinām pievienoties arī citu valsts kapitālsabiedrību pārstāvjus, kā arī citus interesentus, kas vēlas dalīties ar pieredzi, kā pētniecības un attīstības projekti tiek identificēti uzņēmumā, kādi mērķi tiek izvirzīti un kā rezultāti tiek uzskaitīti.


Kontaktinformācija:
[email protected] 

Tehnoloģiju kopiena

Mērķis - identificēt tehnoloģiskas problēmas kopienas uzņēmumos un izvērtēt iespējamos scenārijus to risināšanai.

Aicinām pievienoties arī citu valsts kapitālsabiedrību pārstāvjus, kā arī citus uzņēmumus - interesentus, kas vēlas iesaistīties tehnoloģiju kopienas aktīvās darbībās.

 
Kontaktinformācija:
[email protected]