Par personas datu apstrādi

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) tā tiesisko funkciju (interešu, pienākumu un saistību attiecībā pret sabiedrību) īstenošanai veic personas datu apstrādi. Mēs pieņemam, ka pirms personas datu iesniegšanas Jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un apstiprināt datu apstrādi.

PKC apstrādā personas datus atbildīgi, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par tā rīcībā esošo personu datu aizsardzību, izmantojot dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu, izmainīšanu vai citas ar datu izmantošanas nolūku nesaistītas darbības. PKC nodrošina drošu personas datu apstrādi, uzglabāšanu un integritāti. Lai aizsargātu apkopoto un apstrādāto informāciju, mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, t.sk. datu šifrēšanu, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citius datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumus. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši izvirzītajām drošības prasībām nacionālā un starptautiskā līmenī.

PKC rīcībā turpmākai informācijas apstrādei pieejami šādi personu dati elektroniskā un papīra formā:

  • vispārīga kontaktinformācija, vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  • fotoattēli, video un balss ieraksti, kas uzņemti PKC un sabiedriskos pasākumos ārpus mūsu telpām;
  • informācija par fizisko personu izglītību, darba pieredzi, pašreizējo nodarbinātību, amatiem, profesionālo darbību, politisko piederību, interesēm, dzimšanas dienu, vecumu, dzimumu un citi personu identificējoši dati;
  • PKC pārraudzībā esošajās informācijas sistēmās pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārds, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un IP adreses informācija (tiek veikta IP adreses salīdzināšana ar ģeogrāfisko karšu pakalpojumu datiem, nosakot lietotāja aptuveno atrašanās vietu);
  • tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, kas sniedz informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šī informācija palīdz uzlabot tīmekļa vietnes lietotāju pieredzi, pielāgojot informācijas meklēšanu apmeklētāju ērtībām;
  • drošības pasākumu nodrošināšanai ēkas kompleksā tiek veikta videonovērošana.

Ja apmeklējat PKC vai piedalāties mūsu iestādes organizētajos pasākumos un nevēlaties, lai Jūs fotografē vai filmē, lūdzam mūs iepriekš informēt par to.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu vākšanai, apstrādei un izmantošanai. PKC izvērtēs Jūsu prasības atbilstoši tā tiesiskajām interesēm un noteikto funkciju izpildei. Jūsu personas datus iestādē uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Ja sniegto personas datu apstrādes mērķis zaudē aktualitāti un tie vairs nav nepieciešami, tie tiek dzēsti. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti darboties ar tiem atbilstoši un saskaņā ar aktuālo regulējumu. 

Par drošu personas datu apstrādi PKC atbild Aldis Apsītis (e-pasta adrese: [email protected], tel. nr. 67082958). Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību mūsu iestādē, lūdzu ziņojiet par to, rakstot uz e-pasta adresi [email protected] vai arī sazinieties ar atbildīgo datu apstrādes personu.