LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • No idejas līdz eksportam
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem

Pārresoru koordinācijas
centrs

Nacionālajā attīstības padomē diskutēs par Latvijas novērtējumiem konkurētspējas salīdzinošajos indeksos un rīcību to uzlabošanā

(30.11.2016)

Š.g. 1. decembrī Ministru prezidents organizē Nacionālās attīstības padomes (padome) sēdi, kurā tās dalībnieki diskutēs par valsts konkurētspējas paaugstināšanu, uzklausot Pārresoru koordinācijas centra (PKC) ziņojumu par Latvijas konkurētspējas novērtējuma analīzi un uzsākot diskusiju par Latvijas attīstībai un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai izšķirošu jomu – nodokļu politikas stabilitāti un ilgtspēju.

Lasīt tālāk: Nacionālajā attīstības padomē diskutēs par Latvijas novērtējumiem konkurētspējas salīdzinošajos...

Apstiprināta a/s Latvijas Loto padome

(29.11.2016)

2016. gada 23. decembrī uz piecu gadu termiņu apstiprināta VAS “Latvijas Loto” padome. Tās galvenais uzdevums ir pārraudzīt akciju sabiedrības valdes darbu, apstiprināt vidēja termiņa darbības stratēģiju, izskatīt kapitālsabiedrības gada pārskatu, valdes ziņojumu un valdes priekšlikumus par peļņas izlietošanu, sagatavot par tiem padomes ziņojumu un iesniegt akcionāru sapulcei. “Latvijas Loto” padome apstiprināta, ievērojot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijas, kā arī Ministru kabineta rīkojumu par nepieciešamību izveidot kapitālsabiedrības padomi. 

Lasīt tālāk: Apstiprināta a/s Latvijas Loto padome

Publisko 2015. gada pārskatu par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem

(09.11.2016)

10. novembrī plkst.9.15, Ministru kabineta preses konferenču telpā Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītājs Pēteris Vilks ziņos par aktualitātēm valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā, dalīsies būtiskākajos secinājumos no 2015. gada pārskata par valsts kapitālsabiedrību darbību, un informēs par PKC kā valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas paveikto.

gada parsk 2015

Lasīt tālāk: Publisko 2015. gada pārskatu par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem

Apstiprināta a/s Pasažieru vilciens padome

(08.11.2016)

Līdz ar 2016. gada 30. decembri darbu uzsāk a/s “Pasažieru vilciens” (PV) padome, Satiksmes ministrijai kā kapitāla daļu akcionāram, ievēlot Nominācijas komisijas izvirzītās kandidatūras. Nominācijas komisija nolēma ieteikt kapitāla daļu turētāja pārstāvim izvirzīt Sandi Šteinu a/s „Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāja amatam, Intu Liepu a/s „Pasažieru vilciens” padomes locekļa amatam un Litu Kalniņu a/s „Pasažieru vilciens” neatkarīgā padomes locekļa amatam. Līdz ar 30. decembri amata pienākumus uzsāk pildīt arī Nominācijas komisijas izvirzītā valdes locekle - Inga Vagele. 

Lasīt tālāk: Apstiprināta a/s Pasažieru vilciens padome

PKC iesniedz sabiedriskajai apspriešanai likumprojektu kapitālsabiedrību pārvaldībā

(27.10.2016)

PKC ir izstrādājis likumprojektu Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un aicina ieinteresētās puses sniegt savu viedokli par to. Viedokļa sniegšanas termiņš: 2016. gada 11. novembris.

Turpinās reforma, lai panāktu valsts kapitālsabiedrību labāku pārvaldību

(12.09.2016)

Nedaudz vairāk kā gadu pēc valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas (koordinācijas institūcija) darba uzsākšanas Latvija ir kļuvusi par pilntiesīgu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and DevelopmentOECD)  dalībvalsti (no 2016. gada 1. jūlija), nozīmīgu lomu ilgstošo sarunu procesā un lēmuma pieņemšanā ieņemot tieši sakārtotai valsts uzņēmumu pārvaldībai.

Š.g. septembrī Ministru prezidents pasniedza pateicības rakstus valsts pārvaldes darbiniekiem, kas ar savu ieguldījumu tuvinājuši Latvijas iestāšanos OECD, tostarp izsakot atzinību arī Pārresoru koordinācijas centram (PKC) un pasniedzot atzinības rakstu PKC vadītāja vietniekam Vladislavam Vesperim. Viens no būtiskiem priekšnosacījumiem, lai Latvija iestātos OECD, bija labas korporatīvās pārvaldības prakses ieviešana valsts uzņēmumos, jau 2012. gadā uzsākot reformu valsts kapitālsabiedrību profesionālai pārraudzībai, turpinot darbu pie tās praktiskas ieviešanas līdz ar kapitālsabiedrību koordinācijas institūcijas izveidi un ar Ministru prezidenta atbalstu reformai panākot caurskatāma un efektīva modeļa ieviešanu valsts īpašumā esošo aktīvu pārvaldībai.

Lasīt tālāk: Turpinās reforma, lai panāktu valsts kapitālsabiedrību labāku pārvaldību

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC