LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Labākai dzīvei Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Lai draugi paliktu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Valdība NAP2020 1.redakciju plāno skatīt jūlija beigās

(05.07.2012)

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) turpina darbu pie Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020.gadam (NAP2020) pirmās redakcijas. Valdības ministri īpašā NAP2020 veltītā seminārā uzdeva PKC pilnveidot un uzlabot NAP2020 1.redakciju, lai 31.jūlijā tā varētu tikt skatīta Ministru kabineta sēdē.

Lasīt tālāk: Valdība NAP2020 1.redakciju plāno skatīt jūlija beigās

NAP2020 pirmo redakciju Ministru kabinetā skatīs tuvākajās nedēļās

(19.06.2012)

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) pabeidzis darbu pie Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020.gadam (NAP2020) pirmās redakcijas. Par sagatavoto dokumentu tuvākajā laikā plānotas diskusijas NAP2020 vadības grupā. Plānots, ka Ministru kabinets NAP2020 1.redakciju skatīs pēc divām nedēļām.

Lasīt tālāk: NAP2020 pirmo redakciju Ministru kabinetā skatīs tuvākajās nedēļās

Gatavo NAP2020 1.redakciju

(29.05.2012)

29.maijā Ministru kabinets uzklausīja Pārresoru koordinācijas centra (PKC) ziņojumu par Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020.gadam (NAP2020) izstrādi. PKC informēja par sagatavoto NAP2020 melnrakstu un tā apspriešanu. NAP2020 melnraksts ir PKC un darba grupu radītā pirmā NAP2020 dokumenta versija, par kuru no 10. līdz 24.maijam tika lūgti komentāri un ierosinājumi no nozaru ministrijām, valdības sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām un plašākas sabiedrības. Kopumā tika saņemti vairāk nekā 600 ierosinājumi. PKC eksperti šobrīd strādā pie ierosinājumu izvērtēšanas un dokumenta pilnveidošanas.

Lasīt tālāk: Gatavo NAP2020 1.redakciju

Valdība apstiprina pasākumu plānu sabiedrības saliedēšanai

(29.05.2012)

Otrdien, 29.maijā Ministru kabinets atbalstīja pasākumu plānu sabiedrības saliedētības veicināšanai. Uzklausot Pārresoru koordinācijas centra sagatavoto ziņojumu „Par sabiedrības saliedēšanu, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanu", valdība konceptuāli atbalstīja piedāvāto aktivitāšu kopumu.

Lasīt tālāk: Valdība apstiprina pasākumu plānu sabiedrības saliedēšanai

Lems par pasākumiem sabiedrības saliedētības veicināšanai

(29.05.2012)

29.maijā Ministru kabinets lems par pasākumu kopumu, kas īstenojami, lai sekmētu saliedētas un iekļaujošas sabiedrības veidošanos un stiprinātu nacionālo identitāti. Valdība uzklausīs Pārresoru koordinācijas centra sagatavoto ziņojumu „Par sabiedrības saliedēšanu, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanu" un lems par pasākumu īstenošanai piešķiramo finansējumu.

Lasīt tālāk: Lems par pasākumiem sabiedrības saliedētības veicināšanai

Saņemti vairāk nekā 600 ierosinājumi par NAP2020 melnrakstu

(25.05.2012)

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir apkopojis organizāciju un privātpersonu iesniegtos ierosinājumus par Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020.gadam (NAP2020) melnrakstu. No 10. līdz 24.maijam kopumā saņemti vairāk nekā 600 priekšlikumi no nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām, plānošanas reģionu padomēm, augstskolām, Saeimas deputātiem un privātpersonām. Ar visiem iesniegtajiem ierosinājumiem var iepazīties šeit.

Lasīt tālāk: Saņemti vairāk nekā 600 ierosinājumi par NAP2020 melnrakstu

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC