Latvijas ziņojums ANO

Latvijas ziņojums ANO par IAM ieviešanu – 2022

Ir sagatavots otrais Latvijas Ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai (ANO) par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanu. To ANO Augsta līmeņa politikas forumā Ņujorkā 2022. gada jūlijā prezentēs izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

Ziņojums atspoguļo Latvijas paveiktos un darāmos darbus IAM īstenošanā, informē par labo praksi, sniedz sabiedrības viedokļus par prioritāriem darbiem, kā arī atklāj šodienas un nākotnes izaicinājumus. Iepriekšējā ziņojuma 2018. gadā galvenais secinājums – Latvijai svarīgi veikt pāreju uz inovatīvu un ekoefektīvu tautsaimniecību, iekļaujot ikkatru – ir arī šī Ziņojuma galvenā tēma. Ja 2018. gada ziņojumā bija skaidrota Latvijas ilgtspējīgas attīstības plānošanas sistēma un sabiedrības līdzdalība tajā, noteiktas pamatlīnijas katram IAM, otrais ziņojums iet soli tālāk, novērtējot progresu IAM apakšmērķu līmenī.

Latvijas ziņojumu sadarbībā ar nozaru ministrijām, pašvaldībām, akadēmiskajām institūcijām un citām iesaistītajām pusēm sagatavojis Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) – par attīstības plānošanu atbildīgā valsts institūcija.

Latvijas Ziņojuma ANO par IAM ieviešanu 1. vāka

Ziņojums latviešu valodā

Ziņojums latviešu valodā mobilajām ierīcēm

Ziņojums angļu valodā - Latvia Implementation of the Sustainable Development

Ziņojums angļu valodā mobilajām ierīcēm - Latvia Implementation of the Sustainable Development Goals – 2022

 

Ziņojuma projekta sabiedriskajā apspriešanā saņemtie iestāžu un organizāciju viedokļi

Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centrs

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Latvijas Banka

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Latvijas Finanšu nozares asociācija

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība

Latvijas Jaunatnes padome

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Pašvaldību savienība

Latvijas Universitāte

Latvijas Zinātņu akadēmija - 1

Latvijas Zinātņu akadēmija - 2

Liepājas pašvaldība

Liepājas Universitāte

Ogres novada pašvaldība

Rīgas domes Labklājības departaments

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Rīgas Stradiņa universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Valmieras novada pašvaldība

Ventspils valstspilsētas pašvaldība

 

Latvijas ziņojums ANO, 2018

2018. gada 16.-18. jūlijā Latvija prezentēja "Latvijas Ziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu" Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) augsta līmeņa politikas forumā.

Ziņojums apkopo informāciju par to, kā Latvijas iedzīvotāji, valdība, pašvaldības, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas kopīgiem spēkiem, aktīvi iesaistoties, īsteno 2015. gadā ANO apstiprinātos 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) līdz 2030. gadam, rāda sasniegto progresu un izaicinājumus nacionālā līmenī, kā arī izceļ radošus ieviešanas instrumentus un sadarbības prakses.

Līdz ar ziņojumu un praktisku IAM integrēšanu Latvijas attīstības plānošanas sistēmā, mēs kā sabiedrība paužam atbildību un gatavību rīkoties kopīgu mērķu sasniegšanai visas pasaules mērogā.

Latvijas ziņojums ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu

Ziņojums latviešu valodā

Ziņojums latviešu valodā (skat. no mobilajām ierīcēm)

 

Ziņojums - angļu val. (atvēruma skatā)

Ziņojums - angļu val. (skat. no mobilajām ierīcēm)