Konferencē novērtē valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu un plāno turpmākos uzlabojumus

10. novembrī Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) organizēja diskusiju par valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformas īstenošanu, vērtējot tās rezultātus kopīgi ar uzņēmumu vadības, valdes un padomes pārstāvjiem, kapitāla daļu turētājiem, pašvaldībām, domnīcu un korporatīvās pārvaldības ekspertiem, sabiedrības interešu aizstāvības organizācijām un žurnālistiem.

PKC rosināja diskusiju, lai apzinātu kurās no korporatīvās pārvaldības jomām publiskas personas kapitālsabiedrībās iespējami tālāki uzlabojumi, turpinot jau iesākto - kā rezultātā, īstenojot labas pārvaldības priekšnosacījumus, Latvija 2016. gada 1. jūlijā sekmīgi iestājās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD).

Lai ar visu pušu saskaņotu rīcību sasniegtu kopējos mērķus - turpinātu palielināt publisko kapitālsabiedrību ienesīgumu un vērtību un uzlabotu to pārvaldes caurskatāmību - PKC veido ietvaru labākai un atvērtākai kapitālsabiedrību pārvaldībai, organizē mācības kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļiem, kapitāla daļu turētājiem, konsultē valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, to vadībai pieņemot lēmumus un izstrādājot darbības stratēģijas, piedalās nominācijas procesos valdes un padomes locekļu atlasē, kā arī ik gadu publisko valstij piederošo kapitālsabiedrību darbības rezultātus apkopotā pārskatā un vienotā datu bāzē: http://www.valstskapitals.gov.lv

Konferences darba kārtība un informatīvie materiāli ir pieejami šeit.