Atbalsti prioritātes

Dzīves vide

raksturo svarīgāko pakalpojumu (transports, mājoklis, elektroenerģija, elektroniskie sakari) kvalitāti un pieejamību un apkārtējās vides kvalitāti un tīrību