Tautsaimniecības izaugsme digitalizācijas laikmetā. Latvijas attīstības centru iespējas un izaicinājumi

10.05.2019.
13:00 - 17:10
Tautsaimniecības izaugsme digitalizācijas laikmetā. Latvijas attīstības centru iespējas un izaicinājumi
Apraksts

Kā kļūt par pārmaiņu radītājiem un gudri ieguldīt Latvijas resursus un cilvēku talantu #LVnākotne ekonomikas transformācijas (digitalizācijas) laikā?

Biedrība “Latvijas Formula 2050” sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Pārresoru koordinācijas centru, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Liepājas pilsētas domi un AS “SEB banka” organizē konferenci "Tautsaimniecības izaugsme digitalizācijas laikmetā. Latvijas attīstības centru iespējas un izaicinājumi", kas notiks š.g. 10. maijā Liepājas koncertzālē "Lielais Dzintars" plkst.13.

Diskusijas mērķis ir identificēt panākumu faktors, kas ļauj attīstības centriem būt konkurētspējīgiem un nozīmīgiem globālas ekonomikas dalībniekiem, vienlaikus panākot iedzīvotāju dzīves kvalitātes un labklājības uzlabošanos, īpašu uzsvaru liekot uz vispārējas digitalizācijas attīstības radīto iespēju identificēšanu.