Valsts kanceleju stiprina kā valdības centru, pievieno PKC funkcijas

Valsts kancelejas ēka

No 2023. gada 1. marta Valsts kanceleja pārņem Pārresoru koordinācijas centra (PKC) funkcijas, vienā komandā koncentrējot Latvijas ilgtermiņa attīstības, valsts pārvaldes attīstības, starpnozaru koordinācijas funkcijas. Tādējādi Valsts kanceleja tiek stiprināta kā valdības centrs ar plašākām analītiskajām spējām, lai sniegtu atbalstu Ministru prezidentam un Ministru kabinetam rīcībpolitikas veidošanā.

“Pēdējo gadu pieredze rāda, ka mūsdienās demokrātiskā valstī ir īpaši nepieciešams valdības centrs, kurš spēj operatīvi pielāgoties strauji mainīgiem apstākļiem un koordinēti risināt sarežģītus izaicinājumus, piedāvājot kvalitatīvā analīzē balstītu pieeju Ministru kabinetam lēmumu pieņemšanai. Valsts kancelejas un Pārresoru koordinācijas centra apvienošanas rezultātā tiek izveidota vienota, spēcīga speciālistu komanda, lai ar vēl lielāku jaudu nodrošinātu valdības darbam nepieciešamo atbalstu,” saka Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.

Valsts kanceleja nodrošina Ministru prezidenta un Ministru kabineta darbu. Līdz šim Valsts kanceleja ir bijusi arī valsts pārvaldes politikas un cilvēkresursu attīstības virzītājspēks, koordinējusi valsts pārvaldes iestāžu sadarbību sabiedrības līdzdalības un labas pārvaldības jomās. No 1. marta Valsts kanceleja pārņems no PKC tādas funkcijas kā Latvijas ilgtspējīgas attīstības plānošana, valdības deklarācijas izpildes uzraudzība, kā arī valsts kapitālsabiedrību pārvaldība.

PKC funkciju pievienošana Valsts kancelejai aizsākās 2021. gada nogalē, kad Ministru prezidents Krišjānis Kariņš uzdeva abām iestādēm kopīgi sagatavot iestāžu apvienošanas plānu.

Īsi pēc tam Valsts kontrole publiskoja revīzijas ziņojumu, kurā sniedza priekšlikumu Ministru kabinetam stiprināt Valsts kanceleju kā valdības centru, lai uzlabotu iespējas īstenot un pārvaldīt valsts pārvaldes reformas.

Atbilstoši OECD definīcijai, valdības centrs ir vairāku iestāžu kopums vai viena iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt valdības darba funkcionēšanu un palīdzēt valdībai pieņemt precīzākus, faktos balstītus lēmumus. Valdības centrs sniedz Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbam nepieciešamo datu analīzi un izpētē balstītu informāciju, piesaistot ekspertus no dažādām jomām un izvērtējot dažādus rīcības scenārijus.

Valsts kanceleja no 2023. gada 1. marta pilnībā pārņem gan PKC funkcijas, gan saistības, nodrošinot līdzšinējo procesu nepārtrauktību. Valsts kancelejas komandu papildina Pārresoru koordinācijas departaments, kas ietver Valsts attīstības plānošanas nodaļu, Valsts attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļu un Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļu. Pārresoru koordinācijas departamentu vadīs līdzšinējais PKC vadītājs Pēteris Vilks.

No 2023. gada 1. marta PKC kā atsevišķa iestāde beidz pastāvēt.

Pārresoru koordinācijas departaments un tā Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa, turpmāk atrodoties valdības centrā jeb Valsts kancelejā, turpinās veikt valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības politikas veidošanas un īstenošanas funkciju, ko iepriekš šī nodaļa realizēja PKC kā atsevišķas iestādes sastāvā.

Tāpat turpinās darboties kapitālsabiedrību pārvaldības tīmekļvietne www.valstskapitals.gov.lv, kā atsevišķa un patstāvīga tīmekļvietne. Tajā arvien varēsit uzzināt jaunāko informāciju par izmaiņām valsts kapitālsabiedrību sastāvā un statusā, kā arī sekot līdzi to darbības rezultātu dinamikai, ko atradīsit tīmekļvietnes datubāzē https://www.valstskapitals.gov.lv/lv/datu-bazes-un-gada-parskati/gada-parskati/. Tīmekļvietnē arī turpmāk regulāri tiks ievietotas aktualitātes un atjaunota informācija par aktuālajiem amata konkursiem valsts kapitālsabiedrību padomēs un valdēs, ievēlētajiem padomju un valžu locekļiem, informācija par padomju locekļu nominācijas procesiem. Tāpat kā līdz šim, Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa ik gadu sagatavos un publiskos pārskatu ar apkopotiem kapitālsabiedrību datiem un individuāliem uzņēmumu darbības profiliem.

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas aktualizētā kontaktinformācija būs pieejama no 1. marta gan tīmekļvietnē www.valstskapitals.gov.lv, gan arī Ministru kabineta un Valsts kancelejas mājaslapā www.mk.gov.lv/lv.

Bet medijiem, lai no 2023. gada 1. marta saņemtu Valsts kancelejas speciālistu komentārus jautājumos, kas līdz šim bija PKC pārziņā, lūdzam sazināties ar Valsts kancelejas Komunikācijas departamentu vai rakstīt uz [email protected]!