Kontakti

Pārresoru koordinācijas centrs
(Cross-Sectoral Coordination Centre, Центр по межведомственной координации)

Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520
Tālrunis: 67082811, 67082813
Fakss: 67082996
Reģistrācijas nr.: 90009682011

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:


Kontaktpersona plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem:

Elīna Krūzkopa
tālr. 67082813, 26797427
elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv


Apmeklētāju pieņemšanas kārtība:

  • piektdienās 15:00 - 17:00, iepriekš vienojoties (PKC vadītājs Pēteris Vilks)
  • citā laikā, iepriekš vienojoties (citi darbinieki)

Mūsu darbinieki:

Vadība

PKC vadītājs
Pēteris Vilks
67082814
PKC vadītāja vietniece un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Rudīte Osvalde
67082971
PKC vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs
Vladislavs Vesperis
67082812
konsultante
Ilona Cible
67082811
konsultante
Elīna Krūzkopa
67082813
konsultante
Kristīne Ozoliņa
67082973
konsultante
Dace Valte-Rancāne
67082975

Attīstības plānošanas nodaļa

konsultants
Kārlis Gūtmanis
67082995
konsultante
Nita Jirgensone
67082855
konsultante
Māra Sīmane
67082923
konsultants
Jānis Zvīgulis
67082903

Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļa

konsultants
Edvīns Karnītis
67082934
konsultante
Iveta Ozoliņa
67082993
konsultante
Elīna Petrovska
67082991
konsultante
Sigita Sniķere
67082992
konsultante
Irīna Žemaite-Dziceviča
67082972

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa

vadītāja
Dzintra Gasūne
67082921
konsultante
Sarmīte Ozola
67082815
konsultante
Ilze Puķīte
67082997
konsultante
Kristīne Priede
67082928
konsultants
Aigars Saušs
67082938
juriskonsulte
Solvita Štrāle
67082920