Programma "STOP 4-7"

Programmas "Stop 4 - 7" ilustrācijā zēns māj ar roku un saka STOP! Man ir problēma.

STOP 4-7 jeb "Kopā uz ceļa esam stiprāki" ir multimodāla (vienlaikus atsevišķās grupās strādā gan ar bērnu, gan vecākiem, gan skolotājiem) agrīnās intervences programma bērniem ar uzvedības problēmām - bērns ir dusmīgs/viegli aizkaitināms, zaudē savaldīšanos, ātri apvainojas, uzvedas izaicinoši (strīdas, ignorē noteikumus, kaitina un vaino citus utt., ir agresīvs (sit, sper, kaujas, met/plēš mantas utt.).

Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus pielietot pozitīvās audzināšanas principus. Dati liecina, ka pēc programmas apguves bērnu agresīvā uzvedība samazinās tūliņ, turklāt izmaiņas ir noturīgas arī pēc 6 un 12 mēnešiem, bērni apgūst problēmu risināšanas prasmes un pakāpeniski mazinās izaicinošā un agresīvā uzvedība. Savukārt pēc vecāku apmācībām mainās audzināšanas principi - mazinās bērna fiziska sodīšana un nekonsekvence, pastiprinās pozitīvās audzināšanas pārsvars.

Programmas saturs balstīts uz pētījumu par bērnu uzvedības problēmu attīstību atklājumiem un Oregonas Sociālās mācīšanas centra klīniskās darba pieredzes pamatiem, īpaši LIFT-programmu (ang. - linking the Interests of Families and Teachers: Eddy, Reid, & Fetrow, 2002; De Mey & Braet, 2011). Programmas īstenošana uzsākta jau 2003. gadā vairākās pašvaldībās Beļģijā un Nīderlandē, programma adaptēta latviešu valodā un 2014.-2019. gadā Latvijā ir apmācīti vairāk nekā 50 programmas STOP 4-7 treneri.

IEGUVUMI

BĒRNIEM programmas ietvaros MĀCA:

• Sadarboties • Komunicēt • Iekļauties nodarbībās • Sekot norādījumiem • Būt draudzīgiem un laipniem • Risināt problēmas • Pazīt un regulēt emocijas • Vadīt stresu

VECĀKIEM UN PEDAGOGIEM programmas ietvaros MĀCA:

1. Vērot un izprast uzvedību.

2. Veidot atbalstošu, strukturētu vidi.

3. Pozitīvi pastiprināt jeb apbalvot vēlamo uzvedību.

4. Nejauši neapbalvot problemātisko uzvedību.

5. Sniegt skaidrus norādījumus.

6. Būt konsekventiem un disciplinēt.

7. Izmantot saudzīgu un efektīvu sodu sistēmu (ignorēt nevēlamo uzvedību, veidot pārtraukuma laikus, izmantot nevēlamās uzvedības seku principu).

8. Regulēt savas emocijas.

Dalība programmā ir bez maksas.

Fakti par STOP 4-7

1. Programma ir ZINĀTNĒ UN PĒTĪJUMOS BALSTĪTA, tās saturs veidots uz pētījumu par bērnu uzvedības problēmu attīstību atklājumiem un Oregonas Sociālās mācīšanas centra klīniskās darba pieredzes pamatiem. Kopš 2003. gada vairākas pašvaldības Beļģijā un Nīderlandē šo programmu sekmīgi īsteno. Kopš 2016. gada programma ir adaptēta arī latviešu valodā, apmācīti vairāk kā 50 programmas STOP 4-7 treneri Latvijā.

2. Programma ir ILGTERMIŅA IEGUVUMS. Bērnu un pusaudžu uzvedības pētījumi rāda, ka antisociālas uzvedības riska mazināšanā būtiska ir agrīnā intervence, jo pusaudžu vecumā intervence antisociālas, deviantas vai riskantas uzvedības mazināšanai ir mazāk efektīva un daudz dārgāka. Vesela un darba spējīga paaudze ir tagadnes fundaments labākai nākotnei.

3. Programma balstās uz TRĪSPUSĒJU SADARBĪBU. Vecāku un skolotāju līdzdalība un sadarbība ir būtiska programmas daļa. Viņu uzdevums ir veicināt bērna vēlamās uzvedības aktivizēšanu un nostiprināšanos. Tāpēc programma tiek īstenota kompleksi.

4. Programmas darbības princips:

1) 10 nodarbības bērniem – 1 nodarbība nedēļā, katra ilgst 6 stundas (kopā 10 nedēļas)

2) 10 nodarbības vecākiem – 1 nodarbība nedēļā, katra ilgst 2 stundas (kopā 10 nedēļas)

3) 4 nodarbības bērna vidē (pirmsskolas iestādē) – 1 nodarbība divās nedēļās, katra ilgst 3 stundas (kopā 10 nedēļas)

PIETEIKŠANĀS

Ja Jūsu bērnam piemīt aprakstītā izaicinošā un/vai agresīvā uzvedība un esat gatavs iesaistīties programmā, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pastu: [email protected].

Pieteikumā lūdzam norādīt bērna vārdu, vecumu, pašvaldību, kurā ģimene (bērns) deklarēts un vecāku kontaktinformāciju (e-pastu un tālruņa numuru veiklākai saziņai). Saņemtos pieteikumus Pārresoru koordinācijas centrs novirzīs projektā iesaistītajām pašvaldībām.

Atsaucoties Pārresoru koordinācijas centra aicinājumam, projektā iesaistījušās: Liepājas pilsēta, Ogre, Ikšķile, Ķegums, Lielvārde, Valmieras pislēta, Mārupe, Babīte, Stopiņi, Daugavpils pilsēta un novads, Tukums, Ventspils, Aizkraukle, Jēkabpils, Sala, Jelgavas pilsēta un novads, Ozolnieki, Līgatne, Priekuļi, Vaiņode, Alūksne, Dobele, Gulbene, Rīga.

PAR PROJEKTA ĪSTENOTĀJU

2019. gada 17. septembrī Ministru kabinets atbalstīja ieviešanai “Multimodālo agrīno intervenču programmu STOP 4-7” laika periodā no 2020. – 2022. gadam. Pasākuma īstenošanai finansējums piešķirts Pārresoru koordinācijas centram, kas sadarbībā ar Latvijas kognitīvi biheiviorālo terapeitu biedrību ievieš programmu STOP 4-7 visā Latvijas teritorijā.

Līgums paredz:

1) organizēt vismaz 20 ievadseminārus dažādās pašvaldībās, kas izrādījušas interesi par programmu.

2) apmācīt vismaz speciālistu komandas, kas pašvaldībās īsteno STOP 4-7 programmu (katrā komandā ir pieci speciālisti – pirmsskolas pedagogi un psihologi).

3) projekta laikā plānots novadīt sociālo prasmju treniņus 1200 bērniem 4-7 gadu vecumā, kā arī sniegt atbalstu atbilstoši programmas metodikai pedagogiem un bērnu vecākiem.

Projekta īstenošanas uzraudzībai izveidota Vadības grupa, kas ir koleģiāla darba grupa, kas izskata aktuālos ar programmas ieviešanu saistītos jautājumus.

Vadības grupas sanāksmju protokoli:

1. sēde 2020. gada 24. augustā

2. sēde 2020. gada 19. oktobrī

3. sēde 2020. gada 10. novembrī

4. sēde 2021. gada 22. martā

5. sēde 2021. gada 10. maijā

6. sēde 2021. gada 5. jūlijā

7. sēde 2021. gada 13. septembrī

8. sēde 2021. gada 1. novembrī

9.sēde 2022. gada 10.janvārī, pielikums

10. sēde 2022. gada 14. martā, 1.pielikums, 2.pielikums

11. sēde 2022. gada 7. novembrī