PKC vadītās darba grupas

Īstenojot Ministru prezidenta un valdības dotos uzdevumus, Pārresoru koordinācijas centrs sekmē iedzīvotājiem būtisku reformu ieviešanu valstī, vadot un koordinējot procesu tādos jautājumos (darba grupās) kā: