Nacionālais attīstības plāns

 

NAP2027

NAP2027 ir Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam, kas patlaban ir pieņemšanas procesā, un tā īstenošana sāksies no 2021. gada. Visa informācija par NAP2027 ir šeit.

NAP2027

NAP2020 ir Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020. gadam, kas ir spēkā esošais plāns, kurš patlaban tiek īstenots. Visa informācija par NAP2020 ir šeit.