Starptautiskā sadarbība

PKC viena no kompetencēm ir starptautiskās sadarbības attīstība stratēģiskās plānošanas, politikas analīzes un koordinācijas jautājumos. 

Svarīga vieta Latvijas starptautiskās konkurētspējas uzlabošanā ir valdības sadarbībai ar sociālajiem un sadarbības partneriem, kā arī ārvalstu vizītēm, kuru mērķis ir veicināt eksporta pieaugumu un investīciju piesaisti.

Latvijas iesaiste starptautiskās politikas aktualitātēs un līdzdalība starptautiskajās organizācijās stiprina Latvijas nacionālo drošību, kā arī gatavību starptautisko, reģionālo un arī nacionālo drošības risku un apdraudējumu mazināšanai un novēršanai.

PKC regulāri sadarbojas ar dažādām starptautiskām organizācijām un attīstības plānošanas iestādēm ārvalstīs, kā arī  īsteno pieredzes apmaiņas projektus. Dažas no sadarbības institūcijām un starptautiskiem projektiem ar PKC iesaisti ir:

Eiropas Savienība (EU)

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

Apvienoto Nāciju organizācija (UN)

ANO Attīstības programma (UNDP)

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa (ESDW)

Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā (Norden)