Dokumenti (projekti) - viedokļa izteikšanai

Publiskajai apspriešanai no 2019. gada 7. oktobra līdz 25. novembrim nodotā Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. -2027. gadam pirmā redakcija ( plāna 1. redakcija ). Lasīt tālāk...

 

Sabiedriskajai apspriešanai no 2019. gada 25. oktobra līdz 25. novembrim nodotais Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. -2027. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts. Projekts.  Lasīt tālāk...