Dokumenti (projekti) - viedokļa izteikšanai

Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar nozaru ministrijām, Latvijas pašvaldību savienību un nozaru profesionālajām organizācijām ir izstrādājis un piedāvā Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta  (turpmāk - Dienests) izveidi preventīvo pakalpojumu sniegšanai visā valsts teritorijā, lai efektīvāk nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu palīdzību psihisko un uzvedības traucējumu riskam pakļautiem bērniem, kā arī lai stiprinātu bērnu psihisko un emocionālo veselību  un veicinātu vispusīgu bērnu attīstību.

Nododam apspriešanai Ministru kabineta rīkojuma projektu un tā pavadošos dokumentus.

Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienests sniegs atbalstu bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem, kā arī nodrošinās koordinētu sadarbību, ieviešot jaunus daudzfunkcionālus pakalpojumus visā Latvijas teritorijā. Plānots, ka preventīvo pakalpojumu sniegšanā Dienests ikdienā sadarbosies ar nozaru ministrijām, pašvaldībām un nevalstisko sektoru.

Viedokļu iesniegšana – līdz 2020. gada 3. decembrim (ieskaitot),

rakstot uz Pārresoru koordinācijas centra e-pastu pkc@pkc.mk.gov.lv ar norādi - Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienests.

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta izstrādes procesā

Rīkojuma projekts “Par valsts aģentūras “Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienests”” izveidi

Anotācija