DLC sēdes

2022. gada 24. novembra sēde

Dienas kārtība - TAUTAS ATAUDZES STRATĒĢIJAS PREZENTĀCIJA

Sēdes protokols, Tautas ataudzes stratēģijas prezentācija un Tautas ataudzes stratēģija

2022. gada 11. aprīļa sēde

Dienas kārtība - LĪDZEKĻU PĀRDALE NO BUDŽETĀ PIEŠĶIRTAJIEM LĪDZEKĻIEM "DEMOGRĀFIJAS PASĀKUMIEM"

Sēdes protokols,protokola 1.pielikums2.pielikums

2021. gada 3. jūnija sēde

Dienas kārtība - ES DIREKTĪVAS PĀRŅEMŠANA UN SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS IEMAKSU IETEKME

Sēdes protokols, protokola pielikums

2021. gada 18. marta sēde

Dienas kārtība - BĒRNU, ĢIMENES UN JAUNATNES POLITIKAS ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNES UN DZIMSTĪBAS STRATĒĢIJA

Sēdes protokols, protokola pielikums

2020. gada 29. oktobra sēde

Dienas kārtība - ZAĻAIS KURSS LATVIJAS ĢIMEŅU IKDIENĀ

Sēdes protokols

2020. gada 11. augusta sēde

Dienas kārtība - BĒRNU, JAUNIEŠU UN ĢIMENES PAMATNOSTĀDNES UN PRIORITĀRIE PASĀKUMI

Sēdes protokols, protokola 1.pielikums, 2.pielikums

2020. gada 13. maija sēde

Dienas kārtība - ĢIMENE UN COVID-19 KRĪZES LAIKA ATZIŅAS

Sēdes protokols

2020. gada 5. marta sēde

Dienas kārtība - LM UN VM INICIATĪVAS ĢIMEŅU ATBALSTAM (REPRODUKTĪVĀ VESELĪBA, ELASTĪGAIS DARBS, ES DIREKTĪVAS KONTEKSTĀ)

Sēdes protokolsprotokola pielikums

2020. gada 13. februāra sēde

Dienas kārtība - LM INICIATĪVAS ĢIMEŅU ATBALSTAM 

Sēdes protokols

2020. gada 23. janvāra sēde

Dienas kārtība - VARDARBĪBAS MAZINĀŠANA UN BĒRNU AIZSTĀVĪBA ĀRZEMĒS 

Sēdes protokols, protokola pielikums

2019. gada 19. decembra sēde

Dienas kārtība - NORDEN IETVAROS GŪTĀS ATZIŅAS 

Sēdes protokols, protokola pielikums

2019. gada 12. decembra sēde

Dienas kārtība - VECĀKU PABALSTA SISTĒMAS PILNVEIDE  

Sēdes protokols

2019. gada 25. jūlija sēde

Dienas kārtība - SABALANSĒTS ĢVP UN ATVIEGLOJUMS PAR APGĀDĀJAMO   

Sēdes protokols

2019. gada 28. februāra sēde

Dienas kārtība - DLC IZSTRĀDĀTIE PRIEKŠLIKUMI VALDĪBAS RĪCĪBAS PLĀNAM    

Sēdes protokols, protokola pielikums

2018. gada 28. jūnija sēde

Dienas kārtība - DLC IZVIRZĪTĀS PRIORITĀTES 2019. GADAM

Sēdes protokols, protokola pielikums

2018. gada 14. jūnija sēde

Dienas kārtība - IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PILNVEIDOŠANA ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

Sēdes protokols, protokola pielikums

2018. gada 5. aprīļa sēde

Dienas kārtība - MĀJOKĻA PIEEJAMĪBA ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

Sēdes protokols, protokola 1. pielikumsprotokola 2. pielikums, protokola 3. pielikumsprotokola 4. pielikums

2018. gada 15. marta sēde

Dienas kārtība - DARBA UN ĢIMENES DZĪVES SASKAŅOŠANA

Sēdes protokols

2018. gada 15. februāra sēde

Dienas kārtība - ĢIMENE UN BĒRNI KĀ VĒRTĪBA: SABIEDRISKĀS DOMAS MAIŅA

Sēdes protokols

2018. gada 1. februāra sēde

Dienas kārtība - DLC 2.KONCEPTUĀLAIS ZIŅOJUMS, TĀ VIRZĪBA

Sēdes protokols

2017. gada 21. decembra sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2017. gada 16. novembra sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2017. gada 31. augusta sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2017. gada 20. jūlija sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2017. gada 8. jūnija sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2017. gada 18. maija sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols,protokola pielikums

2017. gada 27. aprīļa sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols, protokola pielikums, iebildums 

2017. gada 30. marta sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2017. gada 2. marta sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2017. gada 26. janvāra sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2017. gada 12. janvāra sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2016. gada 1. decembra sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2016. gada 3. novembra sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2016. gada 8. septembra sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2016. gada 30. jūnija sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2016. gada 9. jūnija sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2016. gada 19. maija sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2016. gada 12. maija sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2016. gada 21. aprīļa sēde

Dienas kārtība

Sēdes protokols

2016. gada 14. aprīļa sēde

Dienas kārtība

Status Quo tautas ataudzē: NAP2020 mērķu sasniegšanas progress - Pārresoru koordinācijas centra ekspertes Ievas Kārkliņas prezentācija

Ģimenes valsts politika - mērķi un izaicinājumi - LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktores Līgas Āboliņas prezentācija

Sēdes protokols