Iniciatīvas un PKC vadītās darba grupas

Īstenojot Ministru prezidenta un valdības dotos uzdevumus, Pārresoru koordinācijas centrs sekmē iedzīvotājiem būtisku reformu ieviešanu valstī, vadot un koordinējot procesu tādos jautājumos (darba grupās) kā: