Valdības darbs

KRIŠJĀŅA KARIŅA VADĪTĀ VALDĪBA (apstiprināta 2022.g.14. decembrī)

Krišjāņa Kariņa valdības mērķis: Latvijas ekonomikas transformācija labākai dzīvei Latvijā. Cilvēks ir galvenā Latvijas vērtība, tāpēc šobrīd mums visiem jāmobilizējas tādai tautsaimniecības izaugsmei, kas uzlabos dzīvi pašiem un nākamajām paaudzēm. Lai īstenotu plašu ekonomikas transformāciju, mērķēti pārorientējams darbs piecās savstarpēji cieši saistītās jomās:

  • Drošība
  • Izglītība
  • Enerģētika
  • Konkurētspēja
  • Dzīves kvalitāte, cilvēka un sabiedrības veselība

Valdības darbs ir veicams ciešā sadarbībā ar sociālajiem un sadarbības partneriem un nevalstiskajām organizācijām, lai strādātu vienotam mērķim – mūsu valsts neatkarības stiprināšanai, ekonomikas transformācijai un iedzīvotāju dzīves kvalitātei.

Deklarācija par Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību

 

KRIŠJĀŅA KARIŅA VADĪTĀ VALDĪBA (2019-2022)

Deklarācija par Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību

Deklarācija angļu valodā

Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ikgadējais ziņojums Saeimai par MK paveikto līdz 2022. gada februārim

Ministru prezidenta 2022. gada Ziņojumam Saeimai pievienotais Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam īstenošanas gala (ex–post) novērtējums

Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ikgadējais ziņojums Saeimai par MK paveikto līdz 2021. gada februārim

Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ikgadējais ziņojums Saeimai par MK paveikto līdz 2020. gada februārim

Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto līdz 2019. gada oktobrim

 

Krišjāņa Kariņa vadītās valdības (2019-2022) rīcības plāns

Ministru kabineta apstiprinātais Valdības rīcības plāns (.xls versija) un rīkojums "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"

Valdības darba prioritātes ir finanšu sistēmas sakārtošana, valsts drošības stiprināšana, tiesiskuma stiprināšana, administratīvi teritoriālās reformas īstenošana, veselības aprūpes sistēmas un izglītības sistēmas kvalitātes un pieejamības uzlabošana, obligātā iepirkuma komponentes atcelšana, tautsaimniecības konkurētspējas, produktivitātes un investīciju apjoma paaugstināšana, kā arī demogrāfiskās situācijas uzlabošana. Valdības darbs šo prioritāšu īstenošanā tiks balstīts uz stingru fiskālo disciplīnu ar tiekšanos uz pārpalikuma veidošanu valsts budžetā.

Valdībai ir jāliek stingrs pamats un jānosprauž skaidri mērķi Latvijas attīstībai līdz 2030. gadam. Lai sasniegtu noteiktos mērķus, nepieciešams dialogs starp dažādām sabiedrības grupām un vienošanās par valsts attīstības prioritātēm un līdzekļiem to sasniegšanai, kā arī vispusīgs apstiprināts Nacionālās attīstības plāns 2021.–2027. gadam.

Krišjāņa Kariņa vadītās valdības rīcības plāna izpilde līdz 2022. gada oktobrim

Krišjāņa Kariņa vadītās valdības rīcības plāna izpilde līdz 2022. gada 1. augustam

Krišjāņa Kariņa vadītās valdības rīcības plāna izpilde līdz 2022. gada 1. februārim

Krišjāņa Kariņa vadītās valdības rīcības plāna izpilde līdz 2021. gada 1. augustam

Krišjāņa Kariņa vadītās valdības rīcības plāna izpilde līdz 2021. gada 1. februārim

Krišjāņa Kariņa vadītās valdības rīcības plāna izpilde līdz 2020. gada 1. augustam

Krišjāņa Kariņa vadītās valdības rīcības plāna izpilde līdz 2020. gada februārim

Krišjāņa Kariņa vadītās valdības rīcības plāna izpilde līdz 2019. gada septembrim