Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei

 

Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei – aktivitāšu kopums, kas vērsts uz cilvēka garīgo un fizisko spēku atjaunošanu, emocionālo labsajūtu un intelektuālā potenciāla atraisīšanu, un kultūras vērtību saglabāšanu un jaunradi. Kultūra, sports un atpūta veido ne tikai stipras kopienas, nacionālo pašapziņu, bet arī stiprina pilsonisko sabiedrību; tāpat būtiska ir kultūrkapitāla ilgtspējas uzturēšana.

Prioritātes īstenošanai būtiski ir:

  • CILVĒKU IESAISTE KULTŪRAS UN SPORTA AKTIVITĀTĒS – iedzīvotāju vēlme un iespējas iesaistīties kultūras un sportiskās aktivitātēs, īstenot savu radošo potenciālu, attīstīt talantus un izkopt identitāti neformālās izglītības, kultūras un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.
  • KULTŪRAS UN SPORTA DEVUMS SABIEDRĪBAI – mākslinieciski daudzveidīga un augstvērtīga kultūras un sporta pasākumu piedāvājuma radīšana, kas rosina iedzīvotājus tos apmeklēt, lai intelektuāli un emocionāli bagātinātos un atpūstos.