Sabiedriskā apspriede par Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam 1. redakciju un tā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 

07.11.2019.
09:00 - 12:00
Sabiedriskā apspriede par Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam 1. redakciju un tā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 
Apraksts

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) organizētajā sabiedriskajā apspriedē 7. novembrī interesenti varēs iepazīties un izteikt viedokli par 7. oktobrī publiskajai apspriešanai nodotās Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) pirmās redakcijas saturu un 25. oktobrī sabiedriskajai apspriešanai nodoto NAP2027 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma pārskata projektu. Klātesošie varēs iepazīties ar projektiem un izteikt viedokli. Apspriede notiks Latvijas Universitātes Dabas mājā 106. auditorijā (1. stāvā) – MAGNUM zālē, Jelgavas ielā 1, Rīgā.

Reģistrācija dalībai - 7. novembrī no plkst. 8.30 apspriedes norises vietā vai  līdz 6. novembrim nosūtot e-pastu uz elektroniskā pasta adresi [email protected] un tajā norādot savu vārdu, uzvārdu un reģistrētās dzīvesvietas adresi.

Pasākuma norises vieta