NAP2020 īstenošanas dinamika

Aicinām aplūkot Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam stratēģisko rādītāju īstenošanas progresu.

 

 

Ar plašāku rādītāju progresu Jūs varat iepazīties PKC mājaslapā, sadaļā NAP2020 uzraudzība.

Tuvākais NAP2020 vērtējums plānots 2017. gada rudenī

 

NAP2020 novērtējums plānots trīs posmos kā Ministru prezidenta ziņojums Saeimai

NAP2020 rezultātu novērtējums 2015. un 2019. gadāar mērķi pārbaudīt rezultātu sasniegšanas apmēru, identificēt jomas, kurās nav uzsākta darbība vai nepieciešama padziļināta izpēte, politikas un budžeta korekcijas
Vidējā termiņa novērtējums 2017. gadāar mērķi veikt izmaiņas NAP2020 rīcības virzienos 2018.-2020.gadam, sagatavot sākotnējos priekšlikumus NAP2027 un izvirzīt pamatojumu un iespējamās nacionālās intereses nākamajam ES fondu plānošanas periodam
NAP2020 noslēguma novērtējums 2021. gadāar mērķi - novērtēt NAP2020 īstenošanas apmēru, kad ir pieejami dati par 2020. gadā sasniegtiem rādītājiem, vienlaikus ar Latvija 2030 īstenošanas pārskata ziņojumu