Konferencē aicina nekavējoties sākt veidot vienotu agrīnā preventīvā atbalsta sistēmu Latvijas bērniem

Konferences “Agrīns preventīvs atbalsts Latvijas bērnu attīstībai – atbildīga valsts politika” vizuālis

Latvijā ir akūti nepieciešama agrīna atbalsta pakalpojumu sistēma bērniem viņu pieaugšanas un attīstības ceļā, lai savlaicīgi novērstu nopietnāku problēmu un sarežģījumu rašanos nākotnē, tāpēc starptautiskās konferences “Agrīns preventīvs atbalsts Latvijas bērnu attīstībai – atbildīga valsts politika” ietvaros parakstīts aicinājums Saeimai nekavējoties veidot šādu atbalsta sistēmu.

 “Aicinājumu rīcībai - ceļa karti” parakstījis Pārresoru koordinācijas centrs, Latvijas Bērnu labklājības tīkls, Latvijas Pašvaldību savienība un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, uzsverot, ka agrīnai preventīvai atbalsta sistēmai jāpastāv līdzās bērnu veselības aprūpes, formālās un neformālās izglītības, tiesību aizsardzības, sociālās rehabilitācijas u.c. sistēmām.

Arī konferences atklāšanā Ministru prezidents Krišjānis Kariņš atzina, ka esošā atbalsta sistēma nedarbojas pietiekami labi un tā būtu jāuzlabo: "Bērnam nav jāpielāgojas sistēmai, bet valsts atbalsta sistēma ir jāpielāgo bērnam un viņa vajadzībām. Šobrīd valsts atbalsta sistēma neņem vērā bērna individuālās vajadzības. Mums ir jāatrod veids, kā bērniem jau agrīnā vecumā, īpaši ar speciālām vajadzībām, un viņu ģimenēm, visefektīvāk sniegt nepieciešamo palīdzību, lai viņi varētu sasniegt savu maksimālo potenciālu.”

Dokumenta parakstītāji aicina Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju nekavējoties uzsākt diskusiju par nepieciešamām izmaiņām tiesiskajā regulējumā, lai definētu un valstī ieviestu vienotu agrīnā preventīvā atbalsta sistēmu, nosakot jomas specifikai atbilstošu starpnozaru  atbildību un pilnvaru institucionālo risinājumu. Tas radītu pamatu profilakses un agrīnās intervences pakalpojumu nodrošināšanai, ko šobrīd nav iespējams īstenot un par kuru trūkumu neviens nenes atbildību, bet kas ir tik būtiski proaktīvai rīcībai, risku savlaicīgai identificēšanai un reaģēšanai uz bērnu attīstības vajadzībām apsteidzoši, pirms iestājušās nenovēršamas sekas. Tiesiskā regulējuma nepieciešamību ir pierādījusi citu valstu prakse un pieredze,  un tas liecinātu par atbildīgu, uz rezultātu un efektivitāti vērstu valsts politiku.

Sistēmas ieviešana samazinātu bērnu skaitu, kas savlaicīga atbalsta trūkuma dēļ saskaras ar nopietnām sekām – ir pakļauti pamešanai novārtā, vardarbībai ģimenē vai vienaudžu vidū, atrodas ārpusģimenes aprūpē, pakļauti psihisko traucējumu vai atkarību veidošanās riskam, vai arī kļūst par likumpārkāpējiem. Agrīnā atbalsta sistēma veicinātu drošākas un par sevi pārliecinātākas jaunās paaudzes veidošanos, atstājot pozitīvu ietekmi uz sasniegumiem skolā un pēc tam arī darba tirgū.

Vēstījumā konferences dalībniekiem Valsts prezidente (1999-2007) Vaira Vīķe-Freiberga pauda gandarījumu, ka visu citu risināmo jautājumu vidū institūcijas un visdažādākie iesaistītie cilvēki ir raduši iespēju pievērsties bērnu agrīnās pozitīvās attīstības jautājumam: “Visa veida labklājība un līdzsvars, arī emocionālais, ir svarīgs katram un jebkurā vecumā. Ja mums rūp mūsu bērnu izaugsmes iespējas, ir nozīmīgi, ka cenšamies uzlabot viņu situāciju šodien un nākotnē, jo svarīga ir katra diena un kopš paša dzīves sākuma.  Lai mums visiem kopā izdodas tuvināties šai vīzijai par laimīgiem bērniem un pieaugušajiem, jo tā visi kopā varam veidot laimīgākas ģimenes un labāku Latviju!”

Lai pārņemtu pasaules labāko praksi un zināšanas, dokumentā aicināts sadarboties ar Eiropas Agrīnās bērnu intervences asociāciju (EURLYAID) preventīvās atbalsta sistēmas izveidei Latvijā. Tāpat rosināts uzsākt neatliekamu darbu īstenošanu, kas sekmē profilakses un agrīnas intervences pakalpojumu attīstīšanu valstī, tai skaitā profesionālu speciālistu sagatavošanu darbam ar bērniem, īpaši domājot par bērna attīstības vajadzību un grūtību agrīnu novērtēšanu un pakalpojumiem bērniem ar autiskā spektra traucējumiem vai citām līdzīgām attīstības grūtībām.

Konferencē vairākkārt akcentēts, ka Latvijā izplatīts maldīgs priekšstats, ka agrīna risku identificēšana un reaģēšana uz tiem ir sociālā darba jomas un kompetences jautājums. Citur pasaulē  agrīnā preventīvā atbalsta jautājumus risina un nodrošina primāri veselības un izglītības sektoru koordinētā kopsadarbībā un ciešā sazobē ar pašvaldībām.

Konferencē Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Psiholoģijas nodaļas profesore Malgožata Raščevska uzsvēra, ka ir svarīgi rūpīgi izanalizēt pasaulē piedāvātās programmas agrīnajam preventīvajam atbalstam un izvērtēt, kuras būtu piemērotākās Latvijas situācijai, lai ilgtermiņa ieguldījumi būti racionāli pamatoti. Tādēļ praktiski strādājošiem speciālistiem būtu jāstrādā roku rokā ar zinātniekiem, lai jau sākotnēji veidotu efektīvus un uz pierādījumiem balstītus pakalpojumus un instrumentus, kas šobrīd nenotiek pietiekamā līmenī. Tāpat veselības sistēmai vajadzētu darboties ciešā sadarbībā ar izglītības sistēmu, lai šīs problēmas risinātu efektīvi.

”Lai gan par institucionālo risinājumu līdz šim nav izdevies vienoties, tomēr mēs konsekventi strādājam pie metodiku  un pakalpojumu veidošanas, lai Latvijā būtu skaidri algoritmi un pilnīgi visās pašvaldībās pieejami ģimeņu agrīnā atbalsta pakalpojumi un ikvienam pirmskolas pedagogam  vai ģimenes ārstam būtu nodrošināti papildu atbalsta mehānismi darbā ar bērniem. Aprēķini liecina, ka agrīna un preventīva problēmu novēršana valstij izmaksā līdz pat 14 reizes mazāk nekā darbs ar seku novēršanu. Šī brīža “sistēma” neaptver ģimenes, kam nepieciešams tikai neliels profilaktisks atbalsts gan fiziskās, gan psihoemocionālās attīstības un uzvedības jomās, tādēļ sākam diskusiju par vienotas agrīnā atbalsta sistēmas veidošanas soļiem, darba metodēm, pakalpojumiem, kas sniedzami Latvijas ģimenēm bērnu agrīnā vecumā, atbilstoši viņu attīstības vajadzībām,” uzsvēra Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks.

Š.g. 12. novembrī Rīgā notika pirmā augsta līmeņa starptautiskā konference “Agrīns preventīvs atbalsts Latvijas bērnu attīstībai – atbildīga valsts politika”. Konferencē eksperti no dažādām pasaules valstīm, tai skaitā, ASV, Austrālijas, Somijas, Vācijas, Apvienotās Karalistes u.c. dalījās ar savu valstu labo pieredzi, praksi un zināšanām par atbalsta veidiem un mehānismiem attīstības grūtību novēršanai agrīnās bērnības posmā.

Tajā savu redzējumu pauda Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride un  sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” vadītājs, Ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos Imants Parādnieks, praktiķi un profesionāļi no pašvaldību un valsts institūcijām, kā arī no valstiskā sektora.

Konferencē diskutēja, kā agrīnā preventīvā atbalsta sistēmu veidot efektīvu, pierādījumos balstītu, nodrošinot bērna vajadzībām atbilstoša, visaptveroša pakalpojumu groza izstrādi un pārvarot aizspriedumus, kas traucē dažādu sektoru un bērna dzīvē iesaistīto pieaugušo savstarpējo sadarbību.

Konferenci tiešsaistē skatījās vairāk nekā 1200 dalībnieku.

“Aicinājums rīcībai - ceļa karte” tiek nosūtīta Saeimai, ministrijām, valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un plašsaziņas līdzekļiem, lai ar Aicinājumu iepazītos visplašākā sabiedrība, jo tikai līdzdarbojoties, atbalstot  un iesaistoties  agrīnā preventīvā atbalsta sistēma Latvijā no vīzijas beidzot var pārtapt praktiskā realitātē.

“Aicinājums rīcībai - ceļa karte” pieejams Pārresoru koordinācijas centra tīmekļvietnē šeit.

Konferences videoieraksti:

I daļas videoieraksts oriģinālvalodā

I daļas videoieraksts ar tulkojumu

II daļas videoieraksts oriģinālvalodā

II daļas videoieraksts ar tulkojumu

Konferences prezentācijas

Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa uzruna starptautiskajā konferencē “Agrīns preventīvs atbalsts Latvijas bērnu attīstībai - atbildīga valsts politika” 2021. gada 12. novembrī

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja Pētera Vilka starptautiskās konferences "Agrīns preventīvs atbalsts Latvijas bērnu attīstībai - atbildīga valsts politika” atklāšanas runa 2021. gada 12. novembrī

Latvijas prezidentes (1999-2007) Vairas Vīķes-Freibergas vēstījums starptautiskajā konferencē “Agrīns preventīvs atbalsts Latvijas bērnu attīstībai - atbildīga valsts politika” 2021. gada 12. novembrī

Sadarbības platformas „Demogrāfisko lietu centrs” vadītāja, Ministru Prezidenta padomnieka demogrāfijas jautājumos Imanta Parādnieka uzruna konferencē “Agrīns preventīvs atbalsts Latvijas bērnu attīstībai - atbildīga valsts politika” 12.11.2021.

Ieva Skubiņa - prezentācija “Starptautiskā pieredze un risinājumi agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas izveidei Latvijas bērnu attīstībai un labbūtībai. Pētījuma rezultāti”

Merilina Espe-Šervindta, Eiropas Agrīnās bērnības intervences asociācijas konsultante, ASV - prezentācija “Zinātne par agrīnās bērnības intervenci 2021. gadā - izpēte, modeļi un prakse”

Ilona Rennere, Vācijas Nacionālā agrīnās palīdzības centra pētniece - prezentācija "Agrīnās bērnības intervences Vācijā"

Toms Makbraids - prezentācija "Agrīnās bērnības intervences sistēma darbā ar bērnu attīstības vajadzībām"

Ronalds Rapijs, Austrālijas Pētniecības padomes laureāts, Emocionālās veselības centra dibinātājs - prezentācija "Cool Kids programma - bērnu un pusaudžu trauksmes un distresa mazināšanai"

Sigita Sniķere, Pārresoru koordinācijas centra konsultante - prezentācija "Latvijas agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas veidošanas izaicinājumi un mācības"

Kristīne Salmivalli, Turku Universitātes psiholoģijas profesore, Somija, KiVa® programmas autore - prezentācija "KiVa – pierādījumos balstīta programma vardarbības mazināšanai"

Deivids Olds, Kolorādo Universitātes Ģimenes un bērna veselības preventīvās izpētes centra direktors, ASV - prezentācija "Nurse-Family Partnership - medmāsas un ģimenes partnerības programma labākam dzīves sākumam"

Ieva Bite, Inese Stepko, Rudīte Osvalde - prezentācija “Multimodālās agrīnā preventīvā atbalsta programmas bērniem ar uzvedības problēmām Stop 4 – 7 ieviešanas pieredze un pirmie rezultāti Latvijā”

Melisa Mello, Kalifornijas Universitātes Davis MIND institūta Denveras modeļa  pētījumu komandas vadītāja, ASV, - prezentācija "Denveras metode un ABA terapija bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST)”

Konferences noslēguma diskusija un Aicinājuma rīcībai - ceļa kartes paziņošana

 

Papildu informācija:

Guntis Rozenbergs
Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813
e-pasts: [email protected]
tīmekļvietnes: www.pkc.gov.lv
www.valstskapitals.gov.lv
twitter: @LVnakotne