Nacionālās attīstības padome izskatīs Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam 1. redakcijas projektu

26. septembrī Nacionālās attīstības padome izskata  Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadībā sagatavotā Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam (NAP2027) 1. redakcijas projektu.

Nacionālais attīstības plāns (NAP) ir galvenais vidēja termiņa valsts attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Pašreizējais NAP būs spēkā līdz 2020. gadam. To nomainīs jaunais, kura projekts ir izstrādāts un tiks nodots arī sabiedriskai apspriešanai, pēc tam izskatīts MInistru kabinetā un Saeimā.

Sīkāk ar sēdes materiāliem varat iepazīties šeit.