PKC koordinē ekspertu darbu valdības rīcības scenāriju izvērtēšanā Covid-19 krīzē

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) koordinē akadēmiskās vides ekspertu grupas darbu, kuras mērķis ir novērtēt iespējamos turpmākās rīcības scenārijus Covid-19 izraisītās krīzes pārvaldībā.

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis, kurš koordinē ekspertu grupas darbību, uzsver: “Mērķis izveidotajai akadēmiskās vides ekspertu grupai ir novērtēt turpmākās rīcības scenārijus Covid-19 krīzes pārvaldībā no četriem galvenajiem aspektiem - ierobežojošo pasākumu ietekme uz vīrusa izplatību, ietekme uz sabiedrību sociālo seku izpratnē, ietekme uz tautsaimniecību, kā  arī sabiedrības attieksme pret ierobežojumiem un to ievērošanu. Analizējam arī atsevišķus pasākumus, cik tie ir efektīvi un būtiski četru iepriekš minēto aspektu kontekstā.”

Izveidotā neatkarīgo ekspertu grupa ir plaša, tajā iekļauti medicīnas un sociālo zinātņu pārstāvji. Ietekmes uz Covid-19 izplatību novērtēšanai iesaistījušies Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs, profesors Ģirts Briģis, medicīnas doktore Elīna Dimiņa, RSU pētniece Anda Ķīvīte-Urtāne un RSU profesore Ludmila Vīksna. Sabiedrības iespējamās attieksmes novērtēšanai - Latvijas Universitātes (LU) sociālpsihologs Ivars Austers, sociālantropologs, RSU asociētais profesors Klāvs Sedlenieks, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieces Inta Mieriņa un Inese Šūpule, dizainere Ingūna Ēlere un komunikācijas stratēģis Zigurds Zaķis. Sociālo seku un ietekmes uz sabiedrību novērtēšanu veic ekonomikas antropologs Andris Šuvajevs, LU Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore Baiba Bela, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Psiholoģijas nodaļas profesore klīniskajā psiholoģijā Baiba Martinsone, Vidzemes Augstskolas profesore Feliciāna Rajevska un psihiatrs Ņikita Bezborodovs, bet ietekmes uz tautsaimniecību novērtēšanai iesaistīti LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš, ekonomisti Kārlis Vilerts un Mārtiņš Āboliņš.

Ekspertu darba rezultāts ir viedoklis, kas ticis formulēts īsā termiņā un balstoties uz to datu un zināšanu apjomu, kāds uzdevuma veikšanas brīdī ir bijis pieejams. Tie nav ieteikumi par atsevišķiem pasākumiem vai to izmaiņām, bet  ekspertu viedoklis par izstrādātajiem scenārijiem un atsevišķu pasākumu efektivitāti un būtiskumu.

Piesaistītie eksperti izvērtē Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska vadītās Operatīvās vadības grupas sagatavotos valdības rīcības scenārijus. “Eksperti šobrīd ir snieguši viedokli par esošo ierobežojumu scenāriju, ja tie tiek turpināti pašreizējā apjomā, un ekspertu grupas kopējais vērtējums ir, ka līdz 1. jūnijam mēs Latvijā varam sasniegt – 200 ar Covid-19 inficējušos gadījumu skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēdējo divu nedēļu laikā,” skaidro V. Vesperis. “Eksperti ir novērtējuši arī Operatīvās vadības grupas sagatavoto ierobežojumu mīkstināšanas scenāriju, kas atzīts par riskus palielinošu un nepietiekami sabalansētu scenāriju, kā arī ekspertu grupa ir izvērtējusi scenāriju, kas ietver stingrus ierobežojošus pasākumus, kas būtu nepieciešami, ja infekcijas izplatības rādītāji kļūtu ļoti augsti.” Jāpiebilst, ka 200 gadījumu līmenis ir tas, kas Ministru kabineta izskatītajā informatīvajā ziņojumā noteikts par robežšķirtni, lai vērtētu iespējamo ierobežojumu pārskatīšanu.

Nākamajā darbības posmā eksperti spriedīs par papildus nepieciešamajiem datiem, par matemātisko modeļu izstrādi, lai varētu, balstoties uz labākiem, plašākiem datiem un matemātisko modelēšanu, izdarīt secinājumus par vienu vai otru rīcības scenāriju. V. Vesperis uzver, ka tas rezultātā noteikti varētu dot lielāku pārliecību par to, ka no dažādajiem scenārijiem mēs izvēlamies pareizāko rīcības veidu, “jo mums tad būtu nepieciešamie dati un modeļi, kas rādīs šo scenāriju iespējamos rezultātus.”

Ekspertu darba grupas koordinēšanā bez V. Vespera no PKC vēl darbojas konsultante Sigita Sniķere.

Pirms tam Pārresoru koordinācijas centrs sagatavoja sākotnējo izvērtējumu par papildu datiem un pierādījumiem, kas būtu nepieciešami turpmākā Covid-19 ierobežojumu noteikšanā un koriģēšanā, par pašiem ierobežojumiem un atbalstu uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Šis ziņojums tika iesniegts Ministru prezidenta birojam, pēc kā sekoja lēmums piesaistīt akadēmiskos ekspertus un PKC koordinēt minētās ekspertu darba grupas izveidi un turpmāko darbību.

 

Informāciju sagatavoja:
Guntis Rozenbergs
Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813
e-pasts: [email protected]
mājaslapa: www.pkc.gov.lv
twitter: @LVnakotne
FB: LVnākotne