Konference "Bērni – Latvijas nākotne? Agrīnā atbalsta sistēmas izveide"

02.12.2022.
09:00 - 15:30
Konference "Bērni – Latvijas nākotne? Agrīnā atbalsta sistēmas izveide"
Apraksts

Konferences "BĒRNI – LATVIJAS NĀKOTNE? AGRĪNĀ ATBALSTA SISTĒMAS IZVEIDE" logo

Pārresoru koordinācijas centrs, aicinot uz aktīvu līdzdalību un rīcību Latvijas agrīnās bērnības politikas veidošanā, sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas UniversitātiBērnu klīnisko universitātes slimnīcu un Latvijas vecāku organizāciju Mammamuntetiem.lv 2022. gada 2. decembrī organizē konferenci “Bērni – Latvijas nākotne? Agrīnā atbalsta sistēmas izveide”.

Mērķis

Domājot par Latvijas bērnu nākotni, uzsvērt nepieciešamību pēc valsts vienotas agrīnā preventīvā atbalsta politikas, lai nodrošinātu iespējami labākos priekšnosacījumus ikkatra bērna pieaugšanas ceļā.

Konferences norises laiks un vieta

2022.gada 2. decembrī plkst. 9.00 - 15.30 tiešsaistē attālināti.

Klātienē - “Jaunās Teikas” “Minox” zālē, no kurienes notiks videotiešraide internetā, būs ieradušies konferences moderatori, referenti, 14. Saeimā ievēlēto politisko partiju pārstāvji un citi diskusiju dalībnieki un uzaicinātie viesi.

Reģistrācijas un dalības noteikumi

Aicinām pieteikties attālinātai dalībai konferencē ne vēlāk kā - līdz 28. novembrim (ieskaitot), aizpildot reģistrācijas formu (pieteikšanās poga uz to rodama virs un zem konferences satura izklāsta).

Pēc dalības apstiprinājuma saņemšanas saite attālinātai dalībai forumā tiks nosūtīta pirms foruma uz e-pasta adresi, kuru būsit norādījuši reģistrācijas formā.

Par dalību konferencē visi tie, kuriem būs nepieciešams un kuri vēlēsies, varēs saņemt apliecinājumu, kam pieteikties varēs konferences norises laikā norādītajā vietā.

Konferences programma

Bērni ir Latvijas nākotne. Visas sabiedrības rokās ir darīt visu iespējamo, lai attīstītu viņu izaugsmes potenciālu. Tam vajadzīgi ne vien gādīgi vecāki, pieejami bērnu aprūpes pakalpojumi un teicamas kvalitātes izglītības sistēma, bet arī spēja savlaicīgi reaģēt uz dažādām bērnu attīstības vajadzībām un grūtībām, kas skar teju 20% bērnu viņu pieaugšanas ceļā. Tāpēc Latvijā ir jāizveido un jānostiprina veselības, izglītības un labklājības jomās vienoti koordinēta un pārvaldīta starpnozaru bērnu agrīnā preventīvā atbalsta sistēma, kas ietver attīstības individuālo risku agrīnu izvērtēšanu un savlaicīgu atbalsta pakalpojumu (profilakses un agrīnās intervences) attīstīšanu. Sistēmas veidošana ietvertu kā rīcībpolitikas izstrādi, tā arī - pakalpojumu groza un speciālistu sadarbības tīklu veidošanu un starpinstitucionālu algoritmu noteikšanu daudznozaru pakalpojumu saņemšanai. Tāpat pilnveidojamas speciālistu zināšanas un prasmes laikus identificēt riskus un strādāt ar tiem.

Konferencē piedalīsies jomas eksperti no Latvijas un ārzemēm, kas dalīsies labajā praksē, pieredzē un zināšanās, kā Latvijā neatliekami kopīgi rast risinājumus valsts agrīnās bērnības rīcībpolitikas izveidē un pakalpojumu klāsta paplašināšanā bērniem šajā jomā.

Konferencē notiks arī diskusija ar 14. Saeimā ievēlēto politisko partiju pārstāvjiem, lai par to vienotos.

 

09.00 – 09.30  IEVADS  Moderatore: Eva Johansone

PKC vadītāja Pētera Vilka atklāšanas uzruna dalībniekiem

Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita uzruna

Viesu uzrunas

9:30 – 12:15  1. DAĻA – KĀPĒC NEPIECIEŠAMA APAS?

Veidojot agrīna atbalsta sistēmas kopbildi – ceļā uz Latvijas bērniem nepieciešamo

Sigita Sniķere, PKC Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante

Lai bērns dzīvē būtu veiksmīgs un nākotnē sniegtu pienesumu Latvijai, svarīgi jau kopš agras bērnības veidot vidi, kas sekmē jaunā cilvēka izziņas procesus, talantu izkopšanu un labvēlīgu attīstību. Ar kvalitatīvu izglītību vien nepietiek. Būtiska ir spēja novērtēt bērna attīstības vajadzības, riskus un laicīgi sniegt atbalstu tad, kad tas ir nepieciešams. Tas nozīmē pamatā virzīties uz sabiedrībā un izglītības vidē balstītu pakalpojumu klāsta pilnveidošanu, vienlaikus stiprinot arī primārās veselības aprūpes lomu un kompetenci bērnu psihoemocionālo un psihosociālo izaicinājumu risināšanā. Lai ieguldītu mērķtiecīgi un sistēmiski, ir vajadzīgs valsts atbalsts un iesaiste.

Bērna attīstība centrā – kā meklēt risinājumu?

Latvijas zinātnieku un praktiķu pētnieku komandas pārstāvji:

Malgožata Raščevska, LU profesore,

Ņikita Bezborodovs, bērnu psihiatrs, BKUS Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs, LR Veselības ministrijas galvenais speciālists bērnu psihiatrijā,

Ieva Bite, LU asociētā profesore.

Prezentācija iepazīstinās ar inovatīvu, Latvijā radītu Bērnu agrīnās attīstības vajadzību diagnostikas un risku identifikācijas rīku - tā lietošanas iespējām un ieguvumiem bērniem, vecākiem, ģimenes ārstiem un pedagogiem.

Valsts un pašvaldību sadarbība bērnu agrīnās prevencijas nodrošināšanā – mīti un realitāte

Ināra Dundure, Dr.sc.admin., Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības jautājumos

Prezentācija apskatīs pakalpojumu ilgtspējas un pieejamības Latvijas reģionos jautājumu.

 

KĀPĒC LATVIJAS BĒRNU NĀKOTNEI NEPIECIEŠAMA AGRĪNĀ PREVENTĪVĀ ATBALSTA SISTĒMA? Ekspertu paneļdiskusija.    Moderatore: Eva Johansone

Dalībnieki:

Ilze Aizsilniece, ģimenes ārste, Latvijas Ārstu biedrības prezidente

Līga Bērziņa, Latvijas Autisma apvienības priekšsēdētāja, www.uzvedība.lv vadītāja

Ieva Bite, klīniskā psiholoģe, Dr.psych., LU asoc.profesore, agrīnās intervences un uzvedības analīzes speciāliste, Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas vadītāja, Baltijas Uzvedības analīzes asociācijas biedre

Ilze Grope, pediatre, Dr.med., RSU Tālākizglītības fakultātes dekāne, RSU profesore, BKUS Bērnu slimību klīnikas virsārste

Dita Nīmante, pedagoģe, Dr.paed., LU profesore, sociālās pedagoģijas apakšnozare, iekļaujošā izglītība

Rudīte Osvalde, PKC vadītāja vietniece, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

12:15 – 12:45  Pusdienu pārtraukums

 

12:45 – 15:30  2. DAĻA – VAI POLITIĶI UN IERĒDNIECĪBA IR GATAVI?

APAS pakalpojumu reālā situācija Latvijā - video

Sadarbība un pakalpojumu integrācija bērnu interesēs – Labbūtības likums

Asmandurs Einars Dadasons, Islandes Izglītības un bērnu lietu ministrs

Silja Stefansdotira, Islandes Izglītības un bērnu lietu ministrijas juriskonsulte

Prezentācija raksturos politiskās gribas veidošanu APAS reformu ieviešanai Islandē un stāstīs par pārmaiņu procesa soļiem un rezultātiem.

APAS tiesiskā ietvara nepieciešamība – mīts vai realitāte

Rudīte Osvalde, PKC vadītāja vietniece, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Prezentācija iezīmēs risinājumus un iniciatīvas, kā Latvijai iet laikam līdzi pasaules attīstības tendencēm agrīnās bērnības politikas jomā, valsts likumdošanā iekļaujot agrīnās prevencijas sistēmisko jautājumu risinājumus, jo publiskie izdevumi saistībā ar bērnu nabadzības un sociālās atstumtības seku novēršanu ir lielāki, nekā ieguldījumi, lai veiktu profilakses un intervences pasākumus agrīnā vecumā.

 

14.00  KĀDU NĀKOTNI VEIDOSIM MŪSU BĒRNIEM? KO IZDARĪS 14. SAEIMA?

14. Saeimā ievēlēto visu politisko partiju deleģēto pārstāvju paneļdiskusija  Moderators: Kārlis Danēvičs, SEB bankas valdes loceklis, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas padomes priekšsēdētājs

Dalībnieki: 14. Saeimā ievēlēto partiju deleģētie pārstāvji

 

15:20 – 15:30 NOSLĒGUMS

Konferences kopsavilkums